Home / Bałkany / BiH / Normy i procedury opóźniają rozwój biznesu w BiH

Normy i procedury opóźniają rozwój biznesu w BiH

Setki norm i procedur w Federacji Bośni i Hercegowiny utrudniają rozwój biznesu i stanowią przeszkodę dla stworzenia korzystnego otoczenia dla rozwoju nowych inicjatyw – powiedział prezes Denis Zvizdić, zwracając się do uczestników nadzwyczajnej sesji Izby Reprezentantów Parlamentu Federalnego w Sarajewie.
Sesja była poświęcona omówieniu metod usuwania barier administracyjnych, co powinno doprowadzić do poprawy warunków dla rozwoju biznesu w Federacji i do stworzenia bardziej korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Izba Reprezentantów wraz z rządem Federacji stara się sukcesywnie usunąć istniejące przeszkody i stworzyć korzystne warunki, które będą zaproszeniem dla inwestorów krajowych i zagranicznych, powiedział prezes Zvizdić. Premier Federacji, Nermin Niksić, zwracając się do uczestników sesji, stwierdził, że poprawa warunków dla rozwoju biznesu i inwestycji w Federacji powinna stanowić wspólny cel wszystkich partii politycznych, zarówno rządzących, jak i opozycyjnych.

Tekst: info-market.ba, tłum. i red. Dominika Gapska

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE