Home / Społeczeństwo / Nowe książki w bibliotece Instytutu Polskiego w Sofii

Nowe książki w bibliotece Instytutu Polskiego w Sofii

2011. Antologia współczesnych polskich opowiadań.

Wybór najnowszej prozy reprezentantów kilku pokoleń, a wśród nich wielu znakomitych pisarzy o różnych poglądach artystycznych. W tomie znalazło się trzydzieści opowiadań napisanych m.in. przez Olgę Tokarczuk, Wojciecha Kuczoka i Nataszę Goerke.

 

Tadeusz Konwicki – Ostatni dzień lata.

Zbiór najlepszych scenariuszy Tadeusza Konwickiego  – od tytułowego dramatu „Ostatni dzień lata”, przez „Jak daleko stąd, jak blisko”, aż po „Salto”. W zbiorze znalazły się także scenariusze nieznane i niezrealizowane m.in. „Skok z nieba” z końca lat 60.

 

Melchior Wańkowicz – Kundlizm. Klub Trzeciego Miejsca. Polacy i Ameryka. Tworzywo.

Niniejszy tom dzieł zebranych Melchiora Wańkowicza (1892-1974) – mistrza reportażu, wirtuoza gawędy oraz ciętego publicysty – zawiera jego głośne utwory emigracyjne „Kundlizm” i „Klub Trzeciego Miejsca” oraz „Polacy i Ameryka”.

 

Piotr Parandowski – Goście Nieborowa.

Opowieść o domu w Nieborowie, który po II wojnie światowej stał się  miejscem odpoczynku i twórczej pracy najwybitniejszych uczonych i artystów polskich. Autor składa hołd sławnym gościom Nieborowa, z uczuciem szkicuje ich portrety i oddaje nastrój spotkań.

 

Anita Werner – Dama Pik.

Zapis niezwykłych spotkań i rozmów jakie Anita Werner przeprowadziła  z wybitnymi kobietami ze świata polityki i kultury.  Bohaterkami rozmów są m.in. Agnieszka Holland, Hanna Suchocka, Dagmar Havlova i Helena Vondrackova.

 

Mariusz Szczygieł – Niedziela, która zdarzyła się w środę.

Zebrane w tomie reportaże, pisane między rokiem 1989 a 1997, pokazują talent autora do wyławiania szczegółów i niezwykle trafnie odsłaniają specyfikę aktualnej w danym momencie rzeczywistości.

 

Anna Poppek – Żony opozycjonistów.

Zbiór dziesięciu wywiadów z żonami polskich opozycjonistów, drugoplanowych bohaterek najnowszej historii Polski. Są to m.in. Danuta Wałęsa, Maria Kaczyńska, Anna Komorowska, Grażyna Kuroń,   Marta Zahorska-Bugaj i Zofia Romaszewska.

 

Inna Literatura? Dwudziestolecie 1989-2009.

Książka, pod redakcją Zbigniewa Andersa i Janusza Pasterskiego jest propozycją spojrzenia na literaturę ostatniego dwudziestolecia z różnych perspektyw. W artykułach w niej zamieszczonych przywoływane są najważniejsze publikacje, autorzy i zjawiska.

 

Stanisław Burkot – Literatura Polska 1939-2009.

Najnowszy podręcznik do historii polskiej literatury współczesnej autorstwa Stanisława Burkota, historyka literatury i krytyka literackiego zawiera krytyczny opis najważniejszych zjawisk literackich ostatnich 70 lat. Prezentuje sylwetki uznanych twórców i obiecujących debiutantów.

 

Polonistyka bez granic. Pod redakcją Ryszarda Nycza, Władysława Miodunki, Tomasza Kunza. Tom 1-2.

Obie publikacje są pokłosiem IV Kongresu Polonistyki Zagranicznej, który odbył się w na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tom pierwszy zawiera materiały poświęcone literaturze i kulturze, a tom drugi poświęcony jest glottodydaktyce polonistycznej i współczesnemu językowi polskiemu.

 

Janusz Odziemkowski – Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej.

W opracowaniu, autor skupia uwagę na głównych międzynarodowych konfliktach zbrojnych drugiej połowy ubiegłego stulecia, które w istotny sposób wpływały na sytuację na świecie, politykę supermocarstw, powodowały powstawanie niebezpiecznych regionów zapalnych. Mowa tu m.in. o wojnie w Korei, Wietnamie, Afganistanie i wojnie o Kosowo.

 

Joanna Miszczuk – Matki, żony, czarownice.

Saga rodzinna kilku pokoleń kobiet, które dzięki sile i darowi dziedziczonemu z pokolenia na pokolenie budują swe życie wbrew przeciwnościom losu.

 

Artystki polskie. Pod redakcją naukową Agaty Jakubowskiej.

Przewodniki-album, który podejmuje temat sztuki tworzonej przez kobiety od wieku XIX aż po czasy współczesne. Pierwsza część publikacji omawia sytuację tworzących kobiet, a druga – zawiera biogramy artystek.

 

Henryk Jerzy Chmielewski – Tytus, Romek i A’Tomek w bitwie grunwaldzkiej 1410 roku.

Najnowszy album mistrza polskiego komiksu o tematyce historycznej. Tym razem Tytus, Romek i A’Tomek zostają oddelegowani by rozprawić się z zakonem krzyżackim. Trójka ulubionych przez miliony czytelników bohaterów w znaczący sposób przyczynia się do zwycięstwa w największej bitwie średniowiecza.

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE