Home / Bałkany / Kosowo / Nowe serbskie pomysły na Kosowo

Nowe serbskie pomysły na Kosowo

Po szczycie UE, na którym nie przyznano Serbii statusu kandydata, w kraju rozgorzała polityczna dyskusja nt. statusu Kosowa i dalszego stanowiska Belgradu wobec jednostronnego ogłoszenia niepodległości przez tę byłą serbską prowincję. Różne scenariusze rozwiązania sporu przedstawił ostatnio i prezydent Serbii Boris Tadić.

Zapewniając, że Serbia nie zrezygnuje z dialogu pod auspicjami UE, przedstawił on trzy scenariusze rozwiązania problemu kosowskiego, bazujące na znanych, międzynarodowych modelach:

– dwa państwa niemieckie – na podstawie porozumienia z 1972 r. zainicjowano współpracę między RFN i NRD, mimo braku wzajemnego uznania. Takie rozwiązanie dla Serbii i Kosowa zaproponował w 2007 r. niemiecki dyplomata Wolfgang Ischinger, co spotkało się wówczas z odmową Belgradu;

– dwie Irlandie – konflikty etniczne i religijne protestanckiej większości i katolickiej mniejszości zostały uregulowane w drodze porozumienia pokojowego z 1998 r., na mocy którego Irlandia Północna otrzymała szeroką autonomię w zamian za zaniechanie przez IRA aktów przemocy;

– Południowy Tyrol – po I wojnie światowej Austria utraciła Południowy Tyrol na rzecz Włoch. W II poł. XX w. przyznano zamieszkującej go mniejszości niemieckojęzycznej szeroki pakiet praw i swobód.

Zdaniem Tadicia, żaden z powyższych modeli nie zmuszałby Serbii do uznania niepodległości Kosowa, a mógłby się przyczynić do trwałego rozwiązania problemu jego statusu. Aby wcielić w życie jeden z zaproponowanych pomysłów, potrzebna jest konferencja międzynarodowa, którą z dużym prawdopodobieństwem – jak zauważa były ambasador Serbii w Berlinie Ognjen Pribićević – państwa zachodnie mogą jednak zablokować. Bardziej optymistycznie w tej kwestii wypowiada się serbski MSZ, który w pomyśle Tadicia (zwanym też „podwójną suwerennością”) dostrzega możliwości implementacji.

 

Tekst i zdjęcie: novosti.rs, tłum. i red.: Anna Kasprzak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE