Home / Bałkany / BiH / Misja OBWE w BiH: Zwiększenie wysiłków na rzecz praw kobiet

Misja OBWE w BiH: Zwiększenie wysiłków na rzecz praw kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet szef Misji OBWE Fletcher M. Burton podkreślił potrzebę zwiększenia wysiłków na rzecz wspierania praw kobiet i równości płci.

-Równość płci jest istotą każdego demokratycznego społeczeństwa i ważnym elementem w osiągnięciu trwałego pokoju i wszechstronnego bezpieczeństwa. Doceniamy znaczenie osiągnięć kobiet i ich wkład w polityczne, publiczne i gospodarcze życiu kraju, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, aby zapewnić równość płci we wszystkich dziedzinach – oznajmił Burton.

Według niego, udział kobiet w polityce BiH jest wciąż zbyt mały nie tylko na najwyższych szczeblach rządowych, takich jak Rada Ministrów, lecz także na poziomie lokalnym. Jednocześnie kobiety stanowią duży odsetek wśród bezrobotnych i pracujących w „szarej strefie”. Co więcej, zaobserwowano wiele przejawów przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, dlatego też OBWE zachęca system sądownictwa karnego w BIH do zapewnienia ofiarom tych przestępstw odpowiednich środków prawnych, jak to uczyniono wobec kobiet pokrzywdzonych podczas konfliktu w latach 1992-1995.

Misja OBWE w BiH z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowała w całym kraju szereg imprez kulturalnych oraz publiczne debaty. Rozpoczęto również kampanię internetową, której celem jest zwiększenie świadomości na temat nierówności płci.

Źródło: dnevniavaz.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE