Home / Bałkany / Albania / Obywatele BiH, Macedonii i Serbii bez azylu w Niemczech
Niemcy - novinenovosadske.rs

Obywatele BiH, Macedonii i Serbii bez azylu w Niemczech

Obywatele BiH, Macedonii i Serbii nie będą mogli otrzymać azylu w Niemczech. Po zniesieniu reżimu wizowego liczba wniosków wzrosła, a reakcja Niemiec była szybka i jednoznaczna.

Niemcy ogłosiły Bośnię i Hercegowinę, Macedonię i Serbię bezpiecznymi państwami, co uniemożliwia ich obywatelom uzyskanie azylu w uproszczonej procedurze. Niemiecki parlament, zgodnie z sugestią kanclerz Angeli Merkel, debatował nad zmianami, według których wymienione wyżej państwa uznaje się za wystarczająco bezpieczne i stabilne. Co za tym idzie, wnioski o azyl nie mogą być w ich przypadku rozpatrywane według skróconej procedury. Propozycja ta została przyjęta przez Bundestag.

Z Bośni i Hercegowiny najwięcej próśb pochodziło od przedstawicieli Romów. Bundestag widzi nadal pewne naruszenia praw człowieka, prawa do rzetelnego procesu czy socjalne i ekonomiczne problemy BiH, ale generalnie zauważa wiele powodów, dla których ocenia to państwa jako bezpieczne i brak jest jego zdaniem bezpośredniego zagrożenia przemocą na tym obszarze. W praktyce oznacza to konieczność udowodnienia przez wnioskodawców, że są prześladowani, w innym przypadku będą zmuszeni opuścić Niemcy. Możliwe, że podobna procedura zostanie wszczęta względem Albanii i Czarnogóry, twierdzi minister spraw wewnętrznych Niemiec Thomas de Maizière. Zmniejszona liczba osób z azylem ułatwi znalezienie im zatrudnienia. Po trzymiesięcznym pobycie uzyskaliby oni możliwość podjęcia pracy (do tej pory okres ten wynosił nawet dziewięć miesięcy), dodaje minister.

Koszty związane z każdą osobą otrzymującą azyl to kwota rzędu 700 EUR miesięcznie. Tylko od stycznia do marca 2014 r. wniosków z tych trzech państw było 6 682, co stanowi 20 proc. liczby wszystkich starających się o azyl w Niemczech. Z danych z początku maja wynika, że z BiH było ich ogólnie 2 000 (w Niemczech 1 753 osoby), z Albanii ponad 3 000, z Macedonii 2 000 a z Serbii 4 700.

Źródło: seebiz.net, dw.de

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE