Home / Polityka / Polityka zagraniczna / Od 2013 roku Bułgaria będzie przyjmować więcej uchodźców

Od 2013 roku Bułgaria będzie przyjmować więcej uchodźców

Państwa członkowskie, które przyjmą zatwierdzony przez Parlament Europejski Wspólny unijny  program przesiedleń, otrzymają więcej  środków finansowych z Unii Europejskiej przeznaczonych na ten cel. Program ma charakter dobrowolny, a jego celem jest zachęcenie państw UE do przyjmowania większej liczny osób, którym został nadany status uchodźcy w państwach trzecich, takich jak libijscy uchodźcy w Tunezji.

Obecnie państwa członkowskie otrzymują 4 000 EUR wsparcia na jedną osobę. Jak podaje biuro prasowe PE ta kwota zwiększy się do 6 000 EUR w pierwszym roku trwania programu, w drugim będzie wynosiła 5 000 EUR, zaś w każdym kolejnym roku państwo będzie otrzymywało 4 000 EUR na jednego uchodźca.

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców będzie wspierał państwa, które przyjmą uchodźców spełniających kryteria programu, mianowicie: kobiety potrzebujące pomocy, nieletni bez opieki, osoby, które z powodów zdrowotnych lub prawnych muszą być przesiedlone.

Ponadto każdego roku będą określanie priorytety geograficzne, określające kraje z których w pierwszej kolejności zostaną przesiedleni uchodźcy. W 2013 roku na podstawie tych kryteriów zostaną przesiedleni iraccy uchodźcy w Turcji, Syrii, Libanie i Jordanii, Afgańczycy w Turcji, Pakistanie i Iranie, oraz uchodźcy z Erytrei we Wschodnim Sudanie.

Do tej pory 13 państw przygotowało krajowe programy dotyczące zezwolenia na osiedlenie uchodźców. Są to Szwecja, Dania, Finlandia, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia, Francja, Rumunia, Czechy, Hiszpania i Węgry. Bułgaria również zadeklarowała, że od 2013 roku będzie przyjmować większą liczbę uchodźców z państw trzecich.

 

Źródło: dnevnik.bg 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE