Home / Bałkany / Słowenia / OECD: Innowacyjność w Słowenii ma dobre podstawy

OECD: Innowacyjność w Słowenii ma dobre podstawy

Badania OECD dotyczące słoweńskiej polityki w zakresie innowacji wykazały, że fundamenty tego kraju są solidne, ale do osiągnięcia lepszych efektów wciąż potrzeba wielu działań.

Innowacyjność jest ważnym elementem w mozaice przedsięwzięć przygotowywanych przez rząd w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego – powiedział minister rozwoju gospodarczego i technologii Radovan Žerjav i dodał – w tej dziedzinie kulejemy, ponieważ nie jesteśmy wystarczająco odważni. Zapowiedział, że rząd będzie próbował lepiej wykorzystać potencjał Słowenii. Przedstawiciele OECD wspomnieli, że gruntowne i wysokiej jakości badania nie są wystarczające. Trzeba będzie sporządzić plan, wdrożyć go i po określonym czasie ocenić postęp.

Innowacje są podstawą wzrostu gospodarczego każdego państwa, o czym świadczą przykłady najbardziej rozwiniętych i konkurencyjnych państw, takich jak USA, Szwajcaria, Singapur i Niemcy. Kryzys gospodarczy odsłonił słabe punkty struktury nie tylko w Słowenii. Według Gernota Hutschenreittera z OECD, poprzez wspieranie innowacyjności będzie możliwe załatanie tej dziury. Podkreślił, że Słowenia posiada dobre fundamenty, wśród nich dobry system kształcenia, kulturę badań i kreatywność oraz sieć instytutów badawczych. Słowenia jest czołowym innowatorem wśród środkowo- i wschodnioeuropejskich państw. Od uzyskania niepodległości państwo zwiększało środki na badania i rozwój.

Mimo to wciąż istnieją słabe punkty, takie jak nierówne rezultaty innowacji (mała liczba patentów i słabszy eksport produktów nowoczesnych technologii), nierównomierna internacjonalizacja, która dotyczy przede wszystkim przyciągania zagranicznych badaczy i studentów, przestarzały model organizacji badań publicznych, ograniczone zdolności strategiczne oraz słaba organizacja uniwersytetów i publicznych organizacji badawczych (JRO) i niewystarczające przygotowanie na zmiany.

Na podstawie tych ustaleń OECD przygotowała zalecenia dotyczące zwiększenia efektywności systemu innowacji w Słowenii. Według OECD, należy poprawić warunki ramowe innowacji, włącznie ze stabilizacją makroekonomiczną, liczne aspekty środowiska regulacyjnego i systemu podatkowego, prawa własności intelektualnej, konkurencję, otwartość na handel międzynarodowy i bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Podczas wzmacniania bazy zasobów ludzkich należy przede wszystkim zwiększyć liczbę badaczy w przemyśle, umożliwić większą mobilność pracowników pomiędzy szkołami wyższymi, JRO i sektorem biznesu oraz ograniczyć przeszkody w zdobywaniu pracy ludziom posiadającym wysokie kwalifikacje.

 

Źródło: delo.si

About Aleksandra Goczol

KOMENTARZE