Home / Bałkany / Bułgaria / Ograniczenia w przyznawaniu bułgarskiego obywatelstwa nie obejmą Macedończyków
paszport

Ograniczenia w przyznawaniu bułgarskiego obywatelstwa nie obejmą Macedończyków

Duży napływ wniosków o bułgarski paszport oraz fakt, że najczęściej były rozpatrywane pozytywnie wywołał alarm w Sofii i spowodował publiczną debatę na temat przyznawania obywatelstwa cudzoziemcom. Bułgarskie media ujawniły, że Agencja ds. Bułgarów za granicą odmówiła wydania Ministerstwu Sprawiedliwości dokumentacji około 2 tys. cudzoziemców, którzy otrzymali potwierdzenie bułgarskiego pochodzenia i w przyśpieszonym tempie uzyskali obywatelstwo z wpisanym uzasadnieniem „wrażliwe dane osobowe”. Po wykryciu błędów w pracy agencji, zmieniona została kadra zarządzająca, wprowadzono zmiany prawne i restrykcje w procesie przyznawania bułgarskiego obywatelstwa.

Mimo działań bułgarskiej prokuratury, która ogłosiła, że sprawdzi wydane dokumenty i złożone aplikacje, media poinformowały, iż nowe ograniczenia nie będą miały wpływu na osoby pochodzące z Macedonii. Dotyczyć mają wyłącznie Kosowa i innych państw, z których kandydaci „powołują się na bułgarskie korzenie, a nie rozumieją ani jednego słowa w języku bułgarskim”.

Władze Macedonii nie wiedzą dokładnie, ilu obywateli ich kraju posiada również bułgarski paszport. Według rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ivo Kotevskiego, policja nie ma takich danych, ponieważ osoby posiadające podwójne obywatelstwo nie są zobowiązane do udzielania informacji o tym fakcie urzędnikom. Z tego powodu w oficjalnych komunikatach i prasie podaje się różne liczby – od 60 do 120 tysięcy. Można by więc pomyśleć, że całe jedno macedońskie miasto przeniosło się do Bułgarii. Prawda jest jednak inna. Większość Macedończyków posiadających bułgarskie paszporty mieszka nadal w kraju. Georgi Stardelov (macedoński eseista, krytyk literacki, teoretyk i naukowiec związany z MANU, w latach 2008-2011 pełnił funkcję prezesa instytucji) powiedział, że problemy z bułgarskim obywatelstwem stracą sens, gdy Macedonia wejdzie do Unii Europejskiej.

Zoran Todorovski, macedoński historyk, zauważył z kolei, że większa część Macedończyków, którzy otrzymali bułgarskie obywatelstwo nie ma korzeni bułgarskich i nie czuje się Bułgarami.

- Starali się o uzyskanie paszportu wyłącznie ze względów ekonomicznych. Dowodem na to mogą być Albańczycy z Macedonii, którzy złożyli wnioski o paszport, a trudno mówić w ich przypadku o bułgarskim pochodzeniu. W odniesieniu do obywateli Macedonii nie działają żadne ograniczenia w przyznawaniu obywatelstwa. Celem tego działania jest realizacja politycznej strategii: przedstawienie dowodów na istnienie macedońskich Bułgarów, powiedział Todorovski.

Mimo to w ostatnim czasie liczba wniosków o bułgarski paszport nieco zmalała. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 roku do bułgarskiego Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęło ponad 10 tysięcy aplikacji, a w całym ubiegłym roku było ich 17 512. Wśród wnioskujących nadal przeważają Macedończycy. Z 4 578 osób, które otrzymały bułgarskie obywatelstwo w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 roku, 1 720 stanowią obywatele Macedonii. W zeszłym roku obywatelstwo uzyskało 4 852 Macedończyków, a złożonych w sumie wniosków było 7 701. Tuż za Macedończykami uplasowali się mieszkańcy Mołdawii – w 2013 roku 1 613 osób otrzymało bułgarski paszport, a w 2014 1 063. Na trzecim miejscu znaleźli się Ukraińcy – w zeszłym roku 182 obywateli Ukrainy uzyskało bułgarskie obywatelstwo, w tym było ich już 797.

Źródła: idividi.com.mk, sitel.com.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE