Home / Bałkany / BiH / OHR nie przyczynia się do stabilizacji sytuacji w BiH

OHR nie przyczynia się do stabilizacji sytuacji w BiH

Według Nebojšy Radmanovicia, członka Prezydium BiH, ogół pracy Biura Wysokiego Przedstawiciela dla BiH (OHR) nie przyczynia się do stabilizacji sytuacji w państwie, a samo istnienie Biura i niedemokratyczne działania Wysokiego Przedstawiciela są przeszkodą w procesie akcesji do UE.

Podczas rozmowy z nowo mianowanym ambasadorem Turcji w BiH, Ahmetem Jilidizem, poruszony został temat planowanego w nadchodzącym okresie spotkania przedstawicieli władz Serbii, BiH i Turcji, które ma celu zacieśnienie dobrych stosunków będących warunkiem stabilności i dobrobytu gospodarczego w całym regionie.

Ambasador wyraził poparcie dla dążeń BiH związanych z wstąpieniem do UE, a także podkreślił potrzebę dalszych prac nad wzmocnieniem i promowaniem współpracy. Przeanalizowano również działania Rady Wdrażania Pokoju w BiH, której Turcja jest członkiem.

 

Tekst: cafe.ba, tłum. i red. Zuzanna Głowacka

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE