Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Parlament Europejski przyjął mechanizm wprowadzenia wiz dla krajów Bałkanów Zachodnich
viza - bih-x.info

Parlament Europejski przyjął mechanizm wprowadzenia wiz dla krajów Bałkanów Zachodnich

Parlament Europejski na dzisiejszym posiedzeniu przyjął klauzulę, która umożliwia państwom członkowskim Unii Europejskiej zawieszenie bezwizowego reżimu dla krajów Bałkanów Zachodnich oraz innych krajów.

Przyjęciem tej decyzji Unia Europejska będzie mogła tymczasowo zawiesić bezwizowy reżim dla krajów Bałkanów Zachodnich oraz innych państw, jeżeli dojdzie do wzrostu liczby fałszywych azylantów. Decyzja ta zostanie wykorzystana jako środek ostateczny, ogłosił Parlament Europejski w Strasburgu.

Przyjęty mechanizm ma charakter ogólny i nie jest kierowany do konkretnego państwa czy grupy państwa, ale umożliwia krajom członkowskim UE w przypadku kiedy w okresie sześciu miesięcy zanotują alarmujący wzrost liczby nielegalnych imigrantów, bezzasadnych wniosków o udzielenie azylu lub odrzuconych wniosków o readmisji mają prawo zgłosić to Komisji Europejskiej i zażądać wprowadzeni tymczasowego zawieszenia ruchu bezwizowego. Komisja Europejska będzie organem, który zdecyduje czy naprawdę zachodzi potrzeba zawieszenia ruchu bezwizowego czy istnieje inne, prostsze rozwiązanie, lepiej dostosowane do sytuacji.

Z decyzją musi się zgodzić Rada Europejska

Przy podejmowaniu decyzji Komisja Europejska ma obowiązek wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, takie jak liczba krajów UE, które są zagrożone wzrostem liczby fałszywych azylantów, ogólny wpływ wzrostu liczby imigrantów w UE oraz konsekwencje ewentualnego zawieszenia bilateralnych stosunków UE z krajami, które mogłyby potencjalnie zawiesić reżim bezwizowy.

Ze stanowiskiem Komisji Europejskiej o zawieszeniu ruchu bezwizowego konkretnemu krajowi musi się także zgodzić Parlament Europejski, a zawieszenie trwa sześć miesięcy.

Mechanizm ten pozwoli na tymczasowe zawieszenie wiz, podczas gdy do tej pory jedynym rozwiązaniem było całkowite zniesienie reżimu bezwizowego i powrót do początku procedury dostania się na białą listę.

Za przyjęciem głosowało 328 posłów, 257 było przeciw a 46 wstrzymało się od głosu.

Decyzja Parlament Europejskiego przed wejściem w życie musi zostać przyjęta przez Radę Europejską.

Szef zespołu monitorującego ruch bezwizowy przy Ministerstwie Bezpieczeństwa BiH Bakir Dautbašić uważa, że ta decyzja nie powinna martwić obywateli BiH.

Ruch bezwizowy dla obywateli Bośni i Hercegowiny nie jest zagrożony. Ta decyzja oznacza, że w przypadku kiedy dojdzie do wystąpienia problemu ze zwiększeniem się liczby ubiegających się o azyl z niektórych krajów, które mają problem z fałszywymi azylantami, kraje UE będą mogły przyspieszyć procedurę i tymczasowo wprowadzić wizy.

Źródło: klix.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE