Home / Gospodarka / Handel / Perspektywy greckiego eksportu

Perspektywy greckiego eksportu

Kolejne „zamrożenie” już osłabionego trendu wzrostu eksportu zarejestrowano w styczniu. Jest to spowodowane wiadomościami o planach Ministerstwa Finansów, by wstrzymać tymczasowo zwrot podatku VAT z tytułu usług eksportowych.

Zgodnie z informacjami, które ujrzały już światło dzienne, Ministerstwo zamierza obniżyć o 30% (w porównaniu z rokiem 2011) kwotę wolną od podatku VAT, która zostanie zwrócona przedsiębiorcom w 2012. Jednocześnie, wielu przedsiębiorców nadal nie otrzymało miliardów euro z tytułu zwrotu za ubiegłe 3 lata.

Jak poinformowała nas przewodnicząca PSE (Greckiego Związku Eksporterów), Christina Sakellaridi, utrata kolejnych 1,5 mld euro zwrotu podatku VAT oraz ograniczona płynność finansowa przedsiębiorstw przyczyni się do przypieczętowania zgubnego losu wszelkich starań zmierzających do wzmocnienia gospodarki i zneutralizuje wszelkie pozytywne korzyści płynące ze wzrostu eksportu, jaki odnotowano na przestrzeni minionych dwóch lat. Ponadto, spowoduje to kolejne pogłębianie się recesji i likwidację tysięcy miejsc pracy. A wszystko to dzieje się w chwili, kiedy greccy eksporterzy już odnotowują spadek sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku, zaś tempo wzrostu eksportu ulega znacznym ograniczeniom.

Odbyło się nawet spotkanie PSE z przedstawicielami Troiki, podczas którego Związek podkreślał koieczność natychmiastowego rozliczenia należności przez państwo, w celu zwiększenia płynności, która jest podstawowym problemem eksporterów. Sakellaridi podkreśliła, że w samych firmach członkowskich Związku zatrudnionych jest 199 tysięcy osób, a jeśli tempo wzrostu eksportu nie przekroczy w 2012 roku 8%, recesja kraju pogłębi się o jeden punkt procentowy.

Pierwsze szacunki dotyczące greckiego eksportu w styczniu 2012 roku, pokazują wstępnie, że całkowita jego wartość wyniosła 1580,2 mln euro, co stanowi wzrost o 9,9% w porównaniu z 1437,3 mln ze stycznia 2011. Odliczając produkty ropopochodne, wartość eksportu wyniosła 1226,4 mln (wzrost o 3,2% w stosunku do 1188,9 mln ze stycznia 2011). Na przestrzeni miesięcy: luty 2011 – styczeń 2012, łączna wartość eksportu, z wyłączeniem ropy naftowej, wzrosła od 8% w porównaniu z analogicznym okresem rok wczesniej.

Kategorie Produktów Rok 2010-2011 (wartość w mln euro) Rok 2011-2012 (wartość w mln euro) Zmiana w %
Żywność i zwierzęta  244,9  226,3  -7,6%
Napoje i tytoń  33,9  33,7  -0,6%
Surowce  72,2  120,1  66,3%
Tow. ropopochodne  247,8  394,6  59,2%
Oleje  37,6  36,2  -3,7%
Chemia  178,9  177,9  -0,6%
Tow. przemysłowe  299,6  300,2  0,2%
 Maszyny  139,4  163,6  17,4%
 Inne  106,4  108,6  2,1%
Towary poufne  28,1  19  -32,4%

 

(na podstawie danych ELSTAT)

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami ELSTAT, łączna wartość importu w styczniu 2012 wyniosła 2625,7 mln euro w porównaniu do 3916,4 mln ze stycznia 2011 roku (-33 %). Z wyłączeniem ropy naftowej, import spadł o 2263,4 mln euro (-14,8% wobec 2655,1 mln euro ze stycznia minionego roku). W okresie luty 2011 – styczeń 2012 łączna wartość importu, z wyłączeniem ropy naftowej, spadła o 13,%.

Styczeń 2011(Wartość w mln euro) Styczeń 2012(Wartość w mln euro) Zmiana w%
Eksport  1437,3  1580,2  9,9%
Import  3916,4  2625,7  -33,0%

Dane obejmują również obrót statkami

Tekst: tovima.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE