Home / Bałkany / Grecja / Po ZO ONZ: Impas grecko-macedoński trwa

Po ZO ONZ: Impas grecko-macedoński trwa

W przerwie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w poniedziałek 25 września br., na wniosek strony macedońskiej, spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Macedonii Nikola Poposki i Grecji Dimitris Avramopoulos.

Podczas krótkiej rozmowy Avramopoulos stwierdził, że Grecja poczyniła już krok w kwestii rozwiązywania sporu pomiędzy dwoma państwami i, że nadszedł czas, aby to rząd w Skopje przejął inicjatywę.

– Nasze stosunki mogą wyglądać inaczej, a nawet lepiej, jeśli nasz sąsiedni kraj pokaże więcej szacunku dla historycznie i kulturowo wrażliwych kwestii, które mają szczególne znaczenie dla Grecji – stwierdził Avramopoulos  zwracając się po spotkaniu do mediów.

Oprócz trwającego od dawna sporu o nazwę Macedonii, obiekcje Grecji dotyczą także obecnych działań rządu Macedonii, który pretenduje do przejęcia dziedzictwa, które Grecja uważa wyłącznie za swoje.

Ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali o liście greckiego premiera skierowanym do Nikoli Gruevskiego, który był odpowiedzią  na pismo macedońskiego premiera z 31 lipca, w którym proponował on spotkanie w sierpniu bądź wrześniu br. Premier Samaras odrzucił propozycję Gruevskiego, twierdząc, że w ostatnich latach miało miejsce wiele spotkań, które nie przyniosły żadnych rezultatów, i były jedynie celem samym w sobie, by zwieść społeczeństwo w swoim kraju i zagranicą. Przyczyną tego, według greckiego Prezesa Rady Ministrów, jest brak politycznej woli ze strony Skopja, by osiągnąć realny postęp w sporze.

Podczas spotkania w Nowym Jorku, Nikola Poposki powtórzył, że Macedonia nie ma roszczeń terytorialnych wobec Grecji, i uznał za konieczne zbliżenie obu państw poprzez budowanie mostów pomiędzy nimi.

Spotkanie Poposki – Avramopoulos miała miejsce dzień po rozmowach greckiego ministra z Sekretarzem Generalnym ONZ Ban Ki Moonem i mediatorem w sporze grecko-macedońskim Mathew Niemietzem. Ten ostatni stwierdził, że po ostatniej wizycie w obu krajach w lipcu br., nie przewiduje w najbliższym czasie kolejnych spotkań.

– Wciąż jeszcze zastanawiamy się, jaki będzie następny krok, czy zorganizowane zostanie spotkanie z ambasadorami Adamantiosem Vassilakisem i Zoranem Jolevskim – powiedział Nimetza ogłaszając, że konkretny plan będzie znany w najbliższych tygodniach.

Inicjatywa Skopje, zmierzająca do bilateralnych rozmów na najwyższym szczeblu pojawiała się w chwili, gdy Komisja Europejska kończy doroczny raport na temat postępów Macedonii wobec członkostwa w UE. Raport, który zostanie opublikowany 10 października br., ma zawierać kolejną, już czwartą rekomendację do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z UE. Jednak ze względu na grecką blokadę i nie rozwiązania sporu o nazwę, Bruksela zapewne znów nie zaoferuje Macedonii daty rozpoczęcia rozmów. Spór o nazwę blokuje też akcesję tego kraju do NATO.

Źródło: utrinski.com.mk, balkaninsight.com

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE