Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Podatek kryzysowy jako remedium na sytuację w czarnogórskich finansach?

Podatek kryzysowy jako remedium na sytuację w czarnogórskich finansach?

kryzys-zurnal24.si

Rząd Czarnogóry pod koniec ubiegłego roku uchwalił zestaw instrumentów fiskalnych, w tym podatek, zgodnie z którym pensje większe niż 400 EUR brutto zostaną objęte dwunastoprocentową stawką podatkową, zamiast dotychczasowych 9% [według danych Urzędu Statystycznego Czarnogóry przeciętne wynagrodzenie za listopad 2012 roku wynosiło 478 EUR netto – przyp.red.]. Podatek ten dotknie zarówno instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Oprócz tego plany obejmują m.in. zdecydowaną walkę z szarą strefą oraz skuteczniejszą ściągalność podatków, co ma stać się priorytetem w pierwszym kwartale 2013 roku. Związane z tym będzie zwiększenie uprawnień wszystkich organów odpowiedzialnych za kontrolę i pobór dochodów państwowych. Podjęte środki mają na celu, oprócz zmniejszenia deficytu budżetowego, uniknięcie zwolnień i redukcji zarobków w administracji państwowej.

Poprzez planowany pakiet regulacji oszczędnościowych czarnogórscy politycy zamierzają zaoszczędzić dodatkowe 30 mln EUR, co stanowi jedną trzecią deficytu budżetowego planowanego na poziomie 95 mln EUR, tzn. 2,73%. – Oczekujemy, że dzięki podjętym środkom nastąpi przełom w dynamice długu publicznego oraz polepszy się sytuacja finansów publicznych, a tym samym również makroekonomiczna stabilność kraju – powiedział minister finsansów Radoje Žugić

Takie posunięcia rządzących spotkały się z negatywnym przyjęciem w społeczeństwie. Większość pracodawców ankietowanych przez dziennikarzy deklaruje, że nowym podatkiem obciąży zatrudnionych. Część polityków oraz przedstawiciele związków zawodowych zwracają uwagę, że zaproponowany system jest niesprawiedliwy i wbrew słowom ministra finansów spowoduje pogorszenie sytuacji najuboższych. Ponadto wskazują na zagrożenie rozwoju szarej strefy spowodowane nadmiernym fiskalizmem oraz postulują wprowadzenie zróżnicowanych stawek podatkowych zależnych od dochodów.

Przewodniczący Komitetu ds. ekonomii, finansów i budżetu, Aleksandar Damjanović z SNP (Czarnogórska Partia Narodowosocjalistyczna, największa obecnie partia opozycyjna w parlamencie Czarnogóry), mówiąc o wcześniejszych propozycjach swojego ugrupowania dotyczących dwukrotnego zwiększenia opodatkowania dochodów powyżej 1000 euro nieco populistycznie stwierdził: Nie było wówczas woli, aby wraz ze zmniejszaniem różnic społecznych uzupełnić budżet, a obecnie proponuje się rozwiązanie według zasady: lepiej nieco rozzłościć większość zatrudnionych kilkoma dodatkowymi procentami podatku, aniżeli bardzo rozzłościć wpływową mniejszość wysokim podatkiem.

 

Źródło: portalanalitika.me, vijesti.me 1, 2 i 3, gov.me

About Krzysztof Kirdzik

Absolwent studiów licencjackich z historii i slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie kontynuuje studia historyczne. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii i kultury Europy-Środkowo Wschodniej w XX wieku. Szczególnie interesuje się dziejami dzisiejszej Chorwacji i Białorusi.
KOMENTARZE