Home / Bałkany / Czarnogóra / Podnienienie VAT pomoże zwiększyć stabilność finansową Czarnogóry?

Podnienienie VAT pomoże zwiększyć stabilność finansową Czarnogóry?

SEEBIZ madzarevic

Za podwyższeniem podatku VAT jako bezpiecznym środkiem zmniejszającym ryzyko fiskalne opowiedziała się starsza ekonomistka Banku Światowego, Sanja Madžarević-Šujster. Według niej taki krok jest niezbędny, aby zwiększyć stabilność ekonomiczną, przyciągnąć inwestorów, ale także wypełniać kryteria z Maastricht.

Obecny poziom podatku w Czarnogórze wynosi 17%, jest to najmniej w całym regionie oraz w Europie. Czarnogórska gospodarka cechuje się wysokim ryzykiem ekonomicznym, m. in. ze względu na niski poziom wzrostu gospodarczego oraz szybki wzrost długu publicznego – pomimo czterech lat starań i prób skonsolidowania finansów państwa, dług publiczny wciąż wzrasta.

- Problemy, z którymi mierzy się władza, jak np. kwestia fabryki Kombinatu Aluminium Podgorica (KAP), nie są łatwe do rozwiązania i będą miały przełożenie na budżet nie tylko w roku 2013, ale także w 2014 i 2015 – stwierdziła Madžarević-Šujster.

Na pytanie, o ile należy podnieść VAT, a ponadto ile środków pieniężnych można w ten sposób uzyskać w budżecie, ekonomistka odpowiedziała, że wzrost podatku o jeden procent przełożyłby się na około 0,4-0,5% PKB dodatkowego wpływu do budżetu. Przy około 1,4 % PKB wydawanych dodatkowo na KAP w 2013 roku nie rozwiąże to wszystkich problemów, niemniej może przyczynić do poprawy sytuacji.

Skutki problemów KAP czarnogórska gospodarka będzie odczuwała jeszcze przez następne dwa lata. Ponadto Madžarević-Šujster zwraca uwagę, że dług publiczny obecnie osiągnął poziom 62% PKB, innymi słowy został niemal podwojony od 2008 roku. Ze względu na brak waluty narodowej jedyną bezpieczną polityką jest dążenie do konsolidacji fiskalnej.

- Jedną z możliwości jest podwyższenie VAT, które przy poprawnym przygotowaniu procesu i prawidłowym jego przeprowadzeniu może zapobiec wzrostowi kosztów życia wśród najbardziej zagrożonych grup społecznych z jednej strony, a z drugiej może dać dodatkowe wpływy do budżetu, które stanowiłyby stabilniejsze źródło finansowania w przyszłości – oceniła Sanja Madžarević-Šujster.

 

Źródło: me.seebiz.eu

About Krzysztof Kirdzik

Absolwent studiów licencjackich z historii i slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie kontynuuje studia historyczne. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii i kultury Europy-Środkowo Wschodniej w XX wieku. Szczególnie interesuje się dziejami dzisiejszej Chorwacji i Białorusi.
KOMENTARZE