Home / Bałkany / BiH / Pół miliona mieszkańców BiH bez ubezpieczenia zdrowotnego
służba zdrowia - danas.net.hr

Pół miliona mieszkańców BiH bez ubezpieczenia zdrowotnego

Wśród osób nieubezpieczonych największą liczbę stanowią rolnicy i bezrobotni niezgłoszeni do urzędu pracy. Prawo regulujące taki obowiązek w BiH wymaga reformy, bo liczba osób nieobjęta ubezpieczeniem wskazuje na jego wadliwe funkcjonowanie.

Skąd stały wzrost nieubezpieczonych?

W roku ubiegłym liczba ta przekraczała 316 tysięcy. Dane z bieżącego roku nie są danymi oficjalnymi, ale odpowiedzialne za ich kontrolę urzędy informują, że podawane przez nich liczby mogą się jedynie nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Dodają, że co roku sytuacja ta jest coraz bardziej powszechna.

Rolnicy twierdzą, że musieliby dokonać specjalnej rejestracji, żeby uzyskać dostęp do tradycyjnego ubezpieczenia. Jest ono uzależnione od stałych środków finansowych, którymi powinni dysponować, oraz opłat dodatkowych, które musieliby uiszczać, a to warunki, które wielokrotnie trudno im spełnić. To oznacza, że 80 proc. rolników nie ma ubezpieczenia ze względu na brak regularnych dochodów. W samej Republice Serbskiej oczekiwano w tym roku około 30 tysięcy zgłoszeń do takiego ubezpieczenia, z czego finalnie wniosków wpłynęło 7 tysięcy.

Pilnować się muszą również ci, którzy wpisani są na listę osób bezrobotnych (zgłoszeni w urzędzie pracy), która jest stale aktualizowana. Spóźnione zgłoszenie skutkuje tym, że przez kolejne pół roku pozostaje się bez ubezpieczenia. Wielokrotnie zapominają o tym młodzi ludzie, którzy do ukończenia 26 roku życia objęci byli ubezpieczeniem rodziców.

Dla porównania, w roku 2013 w Polsce 7 na 100 dorosłych Polaków nie posiadało ubezpieczenia zdrowotnego i pokrywało koszty leczenia z własnej kieszeni. Z drugiej strony w Polsce coraz bardziej popularne stają się ubezpieczenia prywatne, które w BiH nie cieszą się taką popularnością, a ich oferta nie jest tak szeroka.

Źródło: haber.ba, bljesak.info

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE