Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Bałkanistyka, ul. GROCHOWSKA 341/225, 03-822 WARSZAWA, NIP 7792410549, REGON 302304887, KRS 0000433884.

Portal Stowarzyszenia Bałkanistyka udostępnia swoim Czytelnikom możliwość otrzymywania biuletynu informacyjnego. Subskrypcja jest w pełni dobrowolna, a udostępnione dane (nazwa użytkownika oraz adres e-mail) są bezpiecznie przechowywane na platformie hostingowej. Każdy Czytelnik ma pełne prawo do rezygnacji z subskrypcji – jest to możliwe poprzez kliknięcie w stosowny link w otrzymanym biuletynie lub zgłoszenie mailowe (info@balkanistyka.org).

W przypadku Redaktorów i Autorów, którzy posiadają konta umożliwiające im logowanie do serwisu i publikowanie tekstów, niezbędne jest zebranie określonych danych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu mailowego.  Informacje te również są przechowywane na platformie hostingowej i nie są udostępniane osobom postronnym ani firmom zewnętrznym. Jednocześnie każdy twórca musi mieć świadomość, że jego nazwisko, biogram oraz zdjęcie, o ile takowe dostarczy, będą wyświetlane pod opublikowanym tekstem. Autor posiada również możliwość anonimowej publikacji tekstu — opcja ta jest widoczna w trakcie edycji artykułu. Prócz tego Redaktorzy/Autorzy mogą dowolnie modyfikować swoje dane z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Dzięki szyfrowanej wersji protokołu HTTPS uniemożliwione jest przechwytywanie i zmienianie przesyłanych danych — Redaktorzy/Autorzy mogą być pewni, że ich dane są bezpieczne. Nie sprzedajemy ani w inny sposób przekazujemy danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej lub działalności (platforma hostingowa oraz członkowie Redakcji mający uprawnienia administratorów i możliwość wglądu do spisu redaktorów w kokpicie serwisu), o ile strony zgadzają się utrzymać te dane w tajemnicy.

Pliki cookies wykorzystywane są jedynie do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Do analizy wykorzystujemy aplikację Google Analytics. Zebrane informacje są jednakże całkowicie anonimowe i uniemożliwiają identyfikację użytkownika.

Korzystając z portalu Stowarzyszenia Bałkanistyka, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.