Home / Polska i Bałkany / Polscy naukowcy o Andriciu

Polscy naukowcy o Andriciu

Wydział Filologiczny oraz Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Ivo Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego. W półwiecze przyznania Nagrody Nobla. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21.04.2012 roku w Łodzi.
Ponieważ w dotychczasowych badaniach pomijano aspekt relacji interkulturowych w dziele Andricia, a w ostatnim dwudziestoleciu dominowały nawet głosy zacierające uniwersalne przesłanie twórczości, uwaga badaczy biorących udział w Konferencji skierowana będzie na następujące pola badawcze: mit rodzimości i wartości uniwersalnych; Andrić wobec historii, która łączy i dzieli ( idee i symbole wspólnotowego i niekonfrontacyjnego pojmowania losu ludzi, religii i narodów); Andrić wobec mitu kosowskiego i wielonurtowego kompleksu tradycji południowosłowiańskiej oraz tradycji innych narodów południowosłowiańskich; mesjanizmy i mellenaryzmy południowosłowiańskie w perspektywie porównawczej; Andriciowski dialog międzykulturowy jako dyskurs serca i/ lub dyskurs rozumu.
Wszystkich zainteresowanych postacią i twórczością Noblisty zachęcamy do kontaktu z organizatorami i udziału we wspomnianym wydarzeniu. Szczegóły dostępne na stronie UŁ.

Informacja nadesłana

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE