Home / Gospodarka / Handel / Polska, Holandia, Czechy, Niemcy i Anglia: to rynki o największych perspektywach dla eksportu macedońskiego wina

Polska, Holandia, Czechy, Niemcy i Anglia: to rynki o największych perspektywach dla eksportu macedońskiego wina

Dyrektorzy macedońskich winnic zrozumieli, że aby stać się konkurencyjnym eksporterem, pierwszą rzeczą którą muszą zrobić jest zlokalizowanie krajów z największym potencjałem dla eksportu a następnie ciężka praca nad przebiciem się na te rynki. Do tego konieczne jest wzmocnienie wsparcia ze strony państwa w tworzeniu rozpoznawalnego wizerunku Macedonii jako kraju wina.
Polska, Holandia, Czechy, Niemcy i Wielka Brytania to pięć zagranicznych rynków o największym potencjale dla eksportu macedońskich win, wykazało badanie rynku pod tym kątem, zorganizowane przez macedońskie Stowarzyszenie Winiarni przy wsparciu ekspertów z USAID [Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego – przyp. red.] i holenderskiej agencji CBI [Centrum Promocji Importu z krajów rozwijających się – przyp. red.]. Co ciekawe, na liście pięciu państw mogących stać się rynkiem zbytu dla macedońskiego wina, nie ma państw z regionu, które wraz z Niemcami są największym importerem macedońskich produktów.
Analiza wykonana została na podstawie większej ilości parametrów, takich jak: obecny poziom konsumpcji wina, przewidywany trend wzrostowy, bariery dotyczące wejścia i rozpoznania rynku, postrzeganie nowych win przez konsumentów oraz obecne nasycenie rynku. Specjaliści są zgodni, że oprócz pięciu wymienionych krajów, w ostatnich latach bardzo ważne stają się dynamicznie rozwijające się rynki Brazylii, Rosji, Indii i Chin.
– Jeśli zastosujemy wymienione parametry w odniesieniu do rynków światowych, można wyszczególnić te cztery kraje, wśród których najbardziej interesujące z punktu widzenia macedońskich eksporterów wina są Rosja i Chiny – mówi Nikola Ljubotenski, dyrektor eksportu  w firmie Imako Vino. Według niego te rynki nie są jeszcze przesycone ofertami i mają mniejsze bariery dotyczące wejścia niż rynki europejskie, co jest dużą szansą dla macedońskich win.
Również dyrektor generalny firmy Skovin, Marija Miteva, wskazuje Chiny i w Indie jako kraje, które powinny stać się celem, ponieważ produkcja wina dopiero się tam rozwija i obserwuje się stały wzrost wydatków na ten cel.
– W Chinach obecnie istnieje 500 tys. hektarów winnic i Chińczycy często angażują enologów z Europy. W Indiach powstały młode regiony winne i roczne wydatki na wino wzrosły o 25 – 30% – zauważa Miteva. Dyrektor Bovin, Gjorgji Trenev, zajmuje podobne stanowisko w sprawie Rosji.

Tekst: kapital.com.mk, tłum. i red. Zofia Dembowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE