Home / Polityka / Polska ratyfikowała Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Serbią a UE

Polska ratyfikowała Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Serbią a UE

Ambasada Polski w Belgradzie potwierdziła, że poprzez złożenie przez prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego podpisu na ustawie popierającej Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Serbią a UE, Polska zakończyła rozpoczęty przed kilkoma miesiącami proces jego ratyfikacji. Zastępca szefa polskiej misji dyplomatycznej w Belgradzie Paweł Czerwiński poinformował, że 6 maja br. premier RP Donald Tusk w czasie wizyty w Belgradzie obiecał, że Polska zatwierdzi ww. porozumienie do końca 2011 roku. Ustawa o ratyfikacji układu została przegłosowana przez polski Sejm i Senat kolejno 31 sierpnia i 13 września br., a podpisana przez prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego 5 października br. W ten sposób Polska stała się 22 państwem członkowskim Unii, które ratyfikowało to porozumienie. Aby mogło ono zostać wcielone w życie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez pięć pozostałych państw unijnych, tj. przez Francję, Holandię, Belgię, Rumunię i Litwę.

 

Tekst: politika.rs, tłum. i red. Kamila Łukasik

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE