Home / Bałkany / Czarnogóra / Polska wspiera integrację Czarnogóry z Unią Europejską
Czarnogóra w UE - kip.ba

Polska wspiera integrację Czarnogóry z Unią Europejską

Sekretarz stanu ds. integracji europejskiej i główny negocjator ds. członkostwa Czarnogóry w UE, ambasador Aleksandar Andrija Pejović, odbył dwudniową wizytę w Warszawie, w ramach dwustronnych konsultacji w dziedzinie integracji europejskiej, podczas której wziął udział w wielu spotkaniach z przedstawicielami władz sejmu i senatu, odpowiedzialnymi za koordynację spraw europejskich.

Czarnogóra jest dobrym przykładem procesu integracji europejskiej i jej przyszłe członkostwo będzie sukcesem także dla Unii Europejskiej (UE), ogłosiła podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka w MSZ, Henryka Mościcka-Dendys w rozmowie z ambasadorem Pejoviciem. W realizacji tego celu, Polska będzie nadal wspierać Czarnogórę poprzez realizację różnych projektów oraz poparcie zarówno ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), jak i innych resortów. Polska podsekretarz pochwaliła przeprowadzone reformy i wyraziła nadzieję, że Czarnogóra będzie w niesłabnącym tempie działać na drodze do członkostwa. Podkreślając znaczenie rozwoju i stabilności całego regionu Bałkanów Zachodnich, Mościcka-Dendys pochwaliła rolę Czarnogóry w budowaniu dobrych stosunków sąsiedzkich, co jest według niej kolejnym ważnym elementem procesu akcesyjnego.
Ambasador Pejović poinformował rozmówczynię o trwających rozmowach akcesyjnych. Zwrócił uwagę, że Czarnogóra jest świadoma wyzwań stojących na drodze do UE, ale jednocześnie dodał, że jest silnie zaangażowana by je realizować. Dodał również, że kraj chce kontynuować przeprowadzanie niezbędnych reform, a te na których skupi się w pierwszej kolejności, dotyczą wewnętrznych potrzeb i interesów Czarnogóry.
Podczas rozmów zidentyfikowano konkretne obszary, w których oba kraje mogłyby określić partnerstwo strategiczne. Ponadto, Pejović podziękował za wsparcie, które Polska już dała Czarnogórze. Obie strony stwierdziły potrzebę dalszego wzmacniania współpracy, poprzez wspieranie Czarnogóry na drodze do członkostwa w UE, ponieważ przedakcesyjne doświadczenie, a także dziesięcioletnie członkostwo Polski w UE mogą okazać się niewyobrażalnie przydatne dla Czarnogóry.

Podczas wizyty w Sejmie i Senacie, główny negocjator ds. członkostwa Czarnogóry w UE, spotkał się z byłym wicemarszałkiem Sejmu, Jerzym Wenderlichem, byłym członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, Edmundem Wittbrodtem oraz senatorem Markiem Ziółkowskim. Wymieniano opinie na temat postępów Czarnogóry w drodze do UE. Pejović poinformował uczestników spotkania o kluczowych działaniach rządu i parlamentu w wypełnianiu politycznych kryteriów do członkostwa w UE, ze szczególnym naciskiem na realizację ustawodawstwa wyborczego, reform sądownictwa, jak i walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Ponadto, wymieniono się doświadczeniami we współpracy z Parlamentem Europejskim i poglądami dotyczącymi roli Komitetu Integracji Europejskiej w procesie akcesyjnym. W tym kontekcie, ambasador Pejović powiedział, że jest otwarty na dialog i współpracę.
Przedstawiciele Sejmu i Senatu RP ocenili, że Czarnogóra jak dotąd może pochwalić się wybitnymi wynikami jeśli chodzi o integrację europejską. Dodali również, że Polska w dalszym ciągu będzie monitorować postępy Czarnogóry i zapewni niezbędną pomoc w realizacji kompleksowych reform.
W czasie wizyty w Warszawie, sekretarz stanu ds. integracji europejskiej, spotkał się również z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Piotrem Stachańczykiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jerzym Pietrewiczem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Wojciechem Węgrzynem, podsekretarzem stanu i głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych w Ministerstwie Finansów, Arturem Radziwiłłem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Marcinem Kubiakiem, radcą generalnym w Ministerstwie Rolnictwa, Zofią Krzyżanowską.
Ambasador Pejović zapoznał swoich rozmówców z wysiłkami, jakie Czarnogóra podejmuje by spełnić wymogi członkostwa w EU. W związku z tym, uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat dalszych planów i potrzeb oraz omówiono konkretne wsparcie Polski w zakresie przekazania wiedzy i wymiany doświadczeń, poprzez zaangażowanie ekspertów do poszczególnych rozdziałów negocjacyjnych.

W Polsce, Pejović wygłosił także wykład w Krajowej Szkole Administracji Publicznej gdzie przedstawił drogę Czarnogóry do UE. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej, ambasad państw członkowskich i krajów regionu.

Źródło: gov.me; mir.gov.pl

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE