Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Ponad jedna trzecia młodych ludzi z BiH jest przeciwna wejściu do UE
httpwww.administrator24.infoimagesphotos2477__b_flaga_UE.jpg

Ponad jedna trzecia młodych ludzi z BiH jest przeciwna wejściu do UE

67% młodych ludzi z BiH popiera wejście tego kraju do UE, a przeciwnych jest 33% – wynika z ankiet online przeprowadzanych od 9 maja do 9 czerwca br. roku w ramach projektu „Plan Balkans: Europolitan”. Ich celem było zbadanie tego, jak młodzi mieszkańcy Bałkanów Zachodnich postrzegają UE. Koordynatorka, Irma Zulić zaznaczyła, że młodzi są świadomi długiej drogi, która czeka BiH zanim wstąpi do UE oraz są niezadowoleni z powodu braku reform mających na celu podniesienie standardu życia w tym kraju – uniemożliwiają je polityczne przepychanki.

180 respondentów z Bałkanów Zachodnich uważa, że ich kraje powinny należeć do struktur UE, podczas gdy jedna piąta jest temu przeciwna. Wg Zulić takie wyniki odzwierciedlają przekonanie młodych, że BiH uczyniła jedynie nieznaczny postęp w kierunku integracji z UE. Wszystkie kraje regionu pracują nad zmianami, jedynie BiH stała się niewolnikiem sytuacji politycznej. Jako główne wyzwania stojące przed UE ankietowani wymieniają bezrobocie, nadmiernie rozbudowaną administrację, biurokrację, brak demokracji, rasizm czy nacjonalizm. Koordynatorka projektu zwróciła uwagę, że większość uczestnikowi ankiety stanowili studenci, którzy wyrażali swoje obawy dot. znalezienia pracy w zawodzie. Ponadto, młodzi postrzegają nadmierną biurokrację jako jedną z głównych przeszkód w wejściu ich kraju do UE.

45% ankietowanych uważa, się za dobrze poinformowanych na tematy związane z UE. Młodzi mieszkańcy Bałkanów Zachodnich wiedzę czerpią z mediów (67%), od organizacji pozarządowych (64%) czy instytucji europejskich (52%). Pozostałe źródła to m. in. uniwersytety, organizacje nieformalne czy letnie szkoły. 83% respondentów za największe osiągnięcie UE uważa umożliwienie swobodnego przepływu osób, towarów i usług w jej granicach. 60% wymieniło pokój i bezpieczeństwo, a 50% wymiany studenckie. W ankietach znalazły się także pytania dotyczące uczestnictwa młodych ludzi w życiu politycznym. 86% z nich w trakcie ostatnich trzech lat wzięło udział w wyborach. 87% ankietowanych podpisywało petycje, a 85% pracowało dla organizacji pozarządowych.

63% młodych mieszkańców Bałkanów Zachodnich, którzy wzięli udział w ankietach wiąże idee europejskie z różnorodnością kulturową. Jest ona postrzegana pozytywnie – można się wiele nauczyć od innych kultur. Podczas ankiety zadawano także pytania o pierwsze skojarzenia z UE. W odpowiedziach pojawiały się sprzeczności, jak np. „Eurowizja, która nie ma nic wspólnego z UE”, ale także pozytywne asocjacje: Bruksela, układ z Schengen, tożsamość europejska, multikulturalizm czy neoliberalizm.

Koordynatorka projektu, Irma Zulić, zauważyła, że wyniki ankiet powinny stanowić zachętę do dalszych badań na wyższym szczeblu. Wg niej, młodzi ludzie są zbyt często pomijani i marginalizowani podczas ich przeprowadzania. „Plan Balknas: Europolitan” to projekt czwórki młodych ludzi z Serbii i BiH, uczestników program FutureLab Europe. Projekt ten wspiera 10 fundacji z Europy i ma na celu wykształcenie przyszłych liderów. Co roku trzydziestu młodych uczestniczy w panelach dyskusyjnych w Brukseli.

Źródło: seebiz.net

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE