Home / Polityka / Poparcie Serbów dla członkostwa w UE w okresie kampanii wyborczej

Poparcie Serbów dla członkostwa w UE w okresie kampanii wyborczej

Ostatnie badania opinii publicznej wskazują, że za członkostwem Serbii w UE opowiada się 54 proc. obywateli. Natomiast reformy zmierzające ku poprawie standardów życia w kraju, niezależnie od unijnej akcesji, popiera aż 84 proc. Serbów.
Za najważniejsze problemy wymagające rozwiązania przed przystąpieniem Serbii do UE uznano korupcję (47 proc.), przestępczość zorganizowaną (28 proc.) i nieefektywne sądownictwo (25 proc.).
Badania wykazały ponadto, że 62 proc. Serbów jest gotowych zmienić dotychczasowe miejsca pracy, 61 proc. wyraża gotowość uzupełnienia wykształcenia, a 60 proc. w obliczu unijnej akcesji wyraziłoby zgodę na zmianę miejsca zamieszkania.
Czynnikami, które w największym stopniu hamują według mieszkańców Serbii integrację ich kraju z UE są: polityka warunkowania i wymuszania prowadzona przez Brukselę (31 proc.), brak uznania niepodległości Kosowa (21 proc.) oraz niska efektywność rządu (17 proc.).
Porównując powyższe dane z wynikami wcześniejszych badań opinii publicznej w Serbii, można stwierdzić, że poparcie dla integracji europejskiej praktycznie nie zmienia się (różnice w granicach błędu statystycznego). Widoczny jest jednak wzrost gotowości do życiowych zmian w obliczu akcesji. Z kolei obarczanie winą Brukseli za powolne tempo integracji może świadczyć o silnym wpływie polityki rządu, który dotychczas o każdą porażkę w tej kwestii zwykł obarczać Unię, a każdy sukces przypisywać wyłącznie sobie.
Ankieta została przeprowadzona w dniach 5-8 kwietnia, miesiąc przed majowymi wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi w Serbii.

Źródło: tanjug.rs

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE