Home / Bałkany / BiH / Postęp BiH w dziedzinie zintegrowanego zarządzania granicami

Postęp BiH w dziedzinie zintegrowanego zarządzania granicami

Minister Bezpieczeństwa BiH Sadik Ahmetović podczas odbywającej się w Skopju konferencji związanej z polityką regionalną i bezpieczeństwem granic podkreślił, że współpraca regionalna jest niezbędnym warunkiem, aby móc prowadzić efektywna walkę z wszelkimi formami przestępczości transgranicznej.

Minister pogratulował także Chorwacji skuteczności w staraniach o przystąpienie do UE, które stały się zachętą do naśladowania dla innych państw regionu.  Wspomniał również, iż w ostatnich latach BiH napotkała wiele problemów dotyczących spełnienia warunków określonych w Umowie o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, niemniej jednak poczyniła znaczne postępy w zakresie zintegrowanego zarządzania granicami – przyjęto zrewidowaną strategii i planu działań na okres od 2011do 2013 roku, a także podjęto starania w sprawie harmonizacji ustawodawstwa BiH z Unią Europejską.

Według Ahmetovicia Bałkany Zachodnie są nadal uważane za obszar ze zwiększonym ryzykiem nielegalnej imigracji, dlatego też współpraca operacyjna w dziedzinie zapobiegania przestępczości, walki z przestępczością zorganizowaną i nielegalną migracją ma wielkie znaczenie.

- W ramach dalszej realizacji konwencji o współpracy policyjnej w państwach Europy Południowo-Wschodniej jesteśmy gotowi wesprzeć projekt utworzenia w Trebinju wspólnego centrum współpracy policyjnej między BiH, Czarnogórą i Serbią.  Otwarcie takiego ośrodka w zapewni strategiczną przewagę w rozwoju regionalnej współpracy operacyjnej, której celem jest zapobieżenie nielegalnej imigracji do UE – powiedział Ahmetović.

Projekt centrum współpracy policyjnej w Trebinju został z zadowoleniem przyjęty przez Stefana Fellera, komisarza Misji Policyjnej UE w BiH.

Źródło: sutra.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE