Home / Bałkany / Słowenia / Powstanie Słoweński Holding Państwowy

Powstanie Słoweński Holding Państwowy

Posłowie zdecydowali w piątkowym głosowaniu o powołaniu do życia holdingu państwowego, zarządzającego całym majątkiem Słowenii. Ustawa o SDH została przyjęta 50 głosami za i 6 przeciw.

W Słoweński Holding Państwowy (SDH) zostanie przekształcony Słoweński Fundusz Reprywatyzacji (SOD), który zostanie połączony z Towarzystwem Doradztwa i Zarządzania, uzyskując ponadto majątek Specjalnego Towarzystwa Doradztwa dla firm (PDP), które przestanie wówczas istnieć. Powstanie  holdingu oznacza także koniec AUKN, który obecnie zarządza własnością państwa.

Holding będzie kierowany przez Zarząd, złożony z trzech przedstawicieli, którzy zostaną wybrani w ramach międzynarodowego przetargu. Członkowie zarządu nie będą mogli być członkami rad nadzorczych spółek, którymi zarządzają ani też członkami zarządów spółek konkurencyjnych. Będą oni powoływani na okres czterech lat, z możliwością ponownego powołania.

Towarzystwo Kapitałowe (Kad) pozostanie odrębnym podmiotem prawnym, który będzie zależny od spółki holdingowej i będzie na rzez kasy emerytalnej każdego roku wpłacać 50 mln EUR.

Administracja SDH, zgodnie z ustawową propozycją będzie prowadziła interesy samodzielnie i na własną odpowiedzialność, stosując się do wytycznych dotyczących strategii, rocznego planu zarządzania i kodeksu. W przypadku transakcji, które będą warte więcej niż 20 mln EUR (nabycie i rozporządzaniem inwestycjami), musi uzyskać zgodę rady nadzorczej, a jeśli takie  aktywa chciałaby sprzedać powinna również uzyskać zgodę rządu.  Rząd w tym przypadku będzie wykonywał obowiązki Walnego Zgromadzenia.

Istnieniu holdingu zdecydowanie sprzeciwiają się  posłowie opozycji, w tym szczególnie SD, ich zdaniem holding  nie daje możliwość przejrzystej sprzedaży aktywów państwowych. Tym samym nie zezwala na kontrolę tego, co dzieje się z majątkiem państwowym. Entuzjastycznie do holdingu są nastawieni posłowie SDS, jak Marko Pogačnik. Zapewnia on, iż holding oznacza efektywne, racjonalne i przejrzyste zasady zarządzania majątkiem państwowym, które umożliwią dalszy rozwój słoweńskich firm.

Oskarżenia opozycji odrzuca również minister finansów Janez Šušteršič. Jego zdaniem, główną zaletą holdingu jest koncentracja i jedność inwestycji rządowych, czego nie ma w tej chwili Słowenia. Według niego będzie to wyraźny sygnał dla  inwestorów zagranicznych.

 

Źródło: reporter.si, dnevnik.si, delo.si, politikis.si

 

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE