Home / Bałkany / Albania / Powstanie wspólne zgromadzenie parlamentarne Bałkanów Zachodnich?
httpwww.sutra.baslikepolitikalagumdzija_luksic.jpg

Powstanie wspólne zgromadzenie parlamentarne Bałkanów Zachodnich?

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich Czarnogóry przedstawili Ministerstwu Spraw Zagranicznych BiH propozycję nowej formy współpracy regionalnej związanej z inicjatywą utworzenia tzw. „Bałkańskiej Szóstki” (w skrócie G6). W jej skład miałyby wchodzić państwa Zachodnich Bałkanów (Albania, BiH, Czarnogóra, Kosowa, Macedonia i Serbia.) Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Spraw Zagranicznych BiH, Zlatko Lagumdžija oraz Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Czarnogóry, Igor Lukšić podczas spotkania, które odbyło się 27 sierpnia br. omówili także ten temat. Ministerstwo odniosło się do czarnogórskiej propozycji pozytywnie, co w trakcie spotkania potwierdził Lagumdžija. Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, BiH wspiera każdą inicjatywę, która pozytywnie wpływa na dobrą współpracę sąsiedzką i która w jak najlepszy sposób wykorzystuje wspólne wartości regionu. Ponadto MSZ BiH przyjmuje ten projekt z zadowoleniem, ponieważ może pozytywnie wpłynąć na operacjonalizację już istniejących mechanizmów.

Wg czarnogórskiej gazety Dan, dokument roboczy dot. inicjatywy szefa czarnogórskiej dyplomacji, który został już przedstawiony zainteresowanym krajom, przewiduje utworzenie zachodniobałkańskiego zgromadzenia parlamentarnego (ok. 10 przedstawicieli z każdego kraju) i policji. Zawiera on również propozycję utworzenia regionalnego centrum ds. walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Liderzy państw, do których odnosi się projekt będą mieli okazję do dyskusji pod koniec miesiąca w Nowym Jorku, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Czarnogórska inicjatywa spotkała się z aprobatą UE, a także części polityków z tego kraju. Sekretarz Stanu ds. Politycznych w czarnogórskim MSZ, Vladmimir Radulović, podkreślił znaczenie takiej współpracy dla regionalnej walki z korupcją i zorganizowaną przestępczością. Pojawiły się jednak głosy, że związanie się z krajami, które są w gorszej sytuacji ekonomicznej może wpłynąć negatywnie na proces integracji Czarnogóry z UE. Slaven Radunović z opozycyjnej partii Front Dekomratyczny (DF) uważa, że inicjatywa odzwierciedla czarnogórskie aspiracje do bycia ważniejszym i agresywniejszy krajem, niż się od niego oczekuje. Wg niego, cały projekt przywodzi wręcz na myśl skojarzenia z próbą stworzenia nowej Jugosławii.

Władze Serbii nie wypowiedziały się oficjalnie w związku z inicjatywą, a tamtejsze media podają informacje o niej bez komentarza. Dijana Vukomanović z rządzącej Socjalistycznej Partii Serbii twierdzi, że takie idee to daleka przyszłość. Ponadto zauważyła, że takie pomysły nie są niczym nowym, pojawiały się już np. plan utworzenia „panalbańskiego Beneluxu”czy „bałkańskiego związku nordyckiego”. Vukomanović jednak uważa, że nie należy przekreślać takich projektów, jednak z uwagi na konflikty z przeszłości ich przygotowanie powinno zostać poprzedzone konstruktywną dyskusją. Postawiła także pytanie, czy społeczeństwa są gotowe na takie zbliżenie.

Profesor Envez Kazaz z Sarajewa zwraca uwagę, że zapowiedzi politycznych liderów dot. współpracy regionalnej w obliczu wewnętrznych problemów danych państw najprawdopodobniej pozostaną jedynie w sferze deklaracji. Kavkaz przypomina także, że wiele państw nie ratyfikowało umów transgranicznych np. BiH-Chorwacja czy Serbia i wciąż toczy się wiele konfliktów dotyczących stref przygranicznych. Ponadto BiH jako mało gospodarka (tak jak Czarnogóra, Macedonia czy Kosowo) wciąż pozostaje na peryferiach procesów integrujących ekonomicznie. Portal Radio Slobodna Evropa podkreśla jednak, że najpierw należy zaczekać na efekty już podjętych zobowiązań – przedstawiciele BiH, Czarnogóry i Serbii podpisali protokół dot. utworzenia Centrum ds. Współpracy Organów Ścigania. Jeśli działania tej instytucji wpłyną na zmniejszenie się przygranicznej przestępczości i nielegalnych migracji, może to być wyjście do dalszej współpracy regionalnej.

Źródło: klix.ba klix.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE