Home / Polityka / Polityka zagraniczna / Prezydent Macedonii w liście do Papouliasa tymczasowo zgadza się na nazwę FYROM

Prezydent Macedonii w liście do Papouliasa tymczasowo zgadza się na nazwę FYROM

Prezydent Republiki Macedonii [w tekście oryginalnym: FYROM – przyp.red.] wystosował list do prezydenta Grecji, w którym poprosił Grecję o wsparcie dla starań Macedonii o przyjęcie do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego „pod nazwą tymczasową, która używana jest na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych”, tj. jako Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Gjorgje Ivanov napisał pismo do Karolosa Papuliasa w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Chicago i odniósł się do decyzji wydanej 5 grudnia 2011 r. przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze na temat warunków przystąpienia Macedonii:

„Decyzja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości będąc z natury wiążącą, to nowy wymiar prawny naszego członkostwa w NATO i wymaga nowego podejścia od wszystkich państw członkowskich NATO. Pomimo jednomyślnej zgody członków NATO, że Republika Macedonii spełniła wszystkie kryteria akcesyjne, podczas szczytu w Bukareszcie, z powodu weta Grecji, sformułowali oni wniosek w formie, którą wszyscy znamy. Oczekujemy, że każde państwo członkowskie NATO, a zwłaszcza Wasze państwo, które jest naszym sąsiadem, uszanuje decyzję Międzynarodowego Trybunału w Hadze, Umowy Przejściowej ora zasady prawa międzynarodowego. Oczekujemy pozytywnego i konstruktywnego podejścia i mamy nadzieję, że w Chicago nastąpi rewizja decyzji z Bukaresztu.  Przystąpienie Republiki Macedonii pod nazwą tymczasową używaną na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do NATO spowoduje obopólną korzyść, ale i coś więcej. Jestem przekonany, że wszyscy skorzystają z naszego członkostwa w Sojuszu. NATO jako organizacja będzie rozprzestrzeniać i umacniać strefy bezpieczeństwa, stabilności i demokracji w Europie Południowo-Wschodniej. Taki rozwój może wspomóc zarówno Republikę Macedonii, jak i pozostałe kraje regionu, w kontynuowaniu reform. Przede wszystkim jednak, będzie to korzystne dla Pańskiego kraju, Grecji, która na swej północnej granicy zyska członka NATO.

Zaproszenie do NATO, na które niewątpliwie zasługujemy, przyczyni się znacząco do rozwoju naszych stosunków bilateralnych. Obecność w tej konkretnej organizacji zawsze stwarzało szczególnie sprzyjające warunki do pokonania dwustronnych sporów pomiędzy państwami członkowskimi. Osiągnięcie wzajemnie akceptowalnego rozwiązania w sprawie nazwy byłoby znacznie łatwiejsze dla obu naszych krajów, gdybyśmy występowali jako współzależni partnerzy i sojusznicy NATO.

Nasze oczekiwania wobec szczytu w Chicago są jasne i uzasadnione. Oczekujemy, że państwa członkowskie zgodzą się na wznowienie – odroczonego w czasie – zaproszenia do NATO Republiki Macedonii pod tymczasową nazwą używaną w ONZ. Wsparcie naszego kraju przez Pański kraj będzie wysoko cenione i pomoże w promocji pokoju oraz stabilności w naszym regionie.

Mamy nadzieję, że i Pan, Panie Prezydencie, jako sygnatariusz Umowy Przejściowej z 1995 r., przyczyni się do wypełnienia zobowiązań z niej wynikających. Zapewniam, że jesteśmy gotowi na wspólne i godne rozwiązanie sporu o nazwę. Chcemy rozwiązania, które przyniesie zwycięzców bez zwyciężonych. Zapewniamy również, że nadal będziemy uczestniczyć w negocjacjach pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych w dobrej wierze i w sposób konstruktywny, jak zawsze.”

Prezydent Macedonii, oprócz listu do Karolosa Papuliasa, wysłał również listy do szefów państw i rządów państw NATO, w których żąda wyrażenia przez nich poparcia podczas szczytu w Chicago dla członkostwa jego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim

 

Tekst: tovima.gr, tłum. i red. O.D. 

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.