Home / Polityka / Serbia: Prezydent Nikolić podpisał wniosek o ułaskawienie dziennikarza László Sassa

Serbia: Prezydent Nikolić podpisał wniosek o ułaskawienie dziennikarza László Sassa

Prezydent Serbii skorzystał z prawa łaski dla dziennikarza László Sassa. Tomislav Nikolić po uprzednim skonsultowaniu swojej decyzji z właściwym sądem oraz Ministerstwem Sprawiedliwości podpisał dokumenty zwalniające dziennikarza z odbycia kary w postaci 150 dni aresztu.

Wyrokiem sądu dziennikarz węgierskiego pochodzenia został skazany na karę pieniężną w wysokości 150 000 RSD (ok. 1280 EUR) za zniesławienie węgierskiego działacza i polityka László Toroczkai. Sass nie zapłacił zasądzonej mu grzywny, jednakże dobrowolnie przyjął karę 150 dni pozbawienia wolności.

W ukazującym się na terenie Wojwodiny jedynym węgierskojęzycznym dzienniku Magyar Szó Sass nazwał Toroczkai człowiekiem Gyurcsányego, byłego premiera Węgier. Toroczkai jest przywódcą węgierskiego Młodzieżowego Ruchu Sześćdziesięciu Czterech Komitatów (węg. Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom). Nazwa organizacji nawiązuje do liczby komitatów węgierskich sprzed wprowadzenia w życie postanowień Traktatu w Trianon. W latach 2008-2010 władze serbskie zakazały działaczowi wjazdu na terytorium kraju powołując się na jego skrajne nacjonalistyczną działalność.

Prezydent Serbii decyzję o ułaskawieniu Sassa argumentował potrzebą przestrzegania europejskich i międzynarodowych konwencji, według których wolność myśli i słowa są wartościami nadrzędnymi.

 

Źródło: magyarszo.rs, index.hu

 

About Agata Wojtkowiak

KOMENTARZE