Home / Społeczeństwo / Problem majątków serbskich uchodźców z Chorwacji wciąż nierozwiązany

Problem majątków serbskich uchodźców z Chorwacji wciąż nierozwiązany

Podczas dzisiejszego Zgromadzenia Związku Stowarzyszeń Serbów z Chorwacji stwierdzono, że mimo upływu dwudziestu lat od wojny na Bałkanach, wciąż pozostają nierozwiązane kwestie ich praw majątkowych i innych praw nabytych. Wezwano jednocześnie władze Zgromadzenia do rozwiązania istniejących problemów poprzez pogłębienie współpracy z władzami krajowymi, społeczeństwem obywatelskim oraz instytucjami UE.
Jak podkreślali uczestnicy spotkania, wygnanym z terenu Chorwacji Serbom odmawia się prawa do odzyskania opuszczonych mieszkań, odbudowy zniszczonych domów oraz wypłaty zaległych emerytur. Zajęcia zdecydowanego stanowiska wobec tych kwestii oczekuje się zwłaszcza od nowych władz Serbii, bez względu na to, przez jakie opcje polityczne zostaną one utworzone, gdyż – co akcentowano – problemy uchodźców nie mogą być upartyjnione, a pozostawać powinny ponad podziałami politycznymi, tak w Serbii, jak i w Chorwacji.
Dla oddania skali nierozwiązanych problemów, biorący udział w dzisiejszym spotkaniu podawali liczne przykłady łamania praw uchodźców. Przewodnicząca Komitetu ds. Zwrotu Zniszczonych Domów Mira Radić wskazywała, że strona chorwacka odmawia Serbom zwrotu ich majątków nawet gdy zostanie udowodnione fałszerstwo umów o ich sprzedaży. Zwracała także uwagę na łamanie przez Chorwację wiedeńskiej konwencji ONZ w sprawie sukcesji w zakresie własności, archiwów i długów państw, której sądy nie uznają argumentów, iż niektórzy Serbowie podpisywali zrzeczenia się majątków z obawy o własne życie. Nie jest to zresztą jedyna kwestia różniąca Serbów i chorwackie sądy – szefowa Serbskiej Rady Narodowej z Zagrzebia Tatjana Vukobratović poinformowała, że przed sądami w Chorwacji ruszają kolejne procesy przeciwko Serbom, których domy zostały odnowione z budżetu państwa, a którzy w nich nie mieszkają. Jak utrzymuje, serbscy uchodźcy pozywani są o zwrot Chorwacji kwot rzędu 100 000 – 200 000 EUR.
Związek Stowarzyszeń Serbów z Chorwacji jest platformą trzydziestu niezależnych, bezpartyjnych i non-profit organizacji, działających w ramach określonych Konwencją Narodów Zjednoczonych. Corocznie Związek publikuje raport o sytuacji serbskich uchodźców z terenów Chorwacji.

 

Źródło: tanjug.rs, akter.co.rs

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE