Home / Gospodarka / Problem z przewozem towarów importowanych z Bułgarii do Kosowa

Problem z przewozem towarów importowanych z Bułgarii do Kosowa

problemZimportemTowarów.telegrafi.com

Kosowska Izba Gospodarcza (OEK) stara się rozwiązać problemy przewoźników towarów importowanych z Bułgarii do Kosowa, bowiem międzynarodowa umowa o transporcie towarów bez przeszkód administracyjnych oraz barier celnych nie jest realizowana przez stronę bułgarską. W tym celu przewodniczący OEK, Safet Gërxhaliu wystosował odpowiednie pismo do władz republiki Bułgarii o powzięcie odpowiednich działań na rzecz wdrożenia postanowień podpisanej umowy.

Niedotrzymanie warunków umowy nakłada dodatkowe opłaty na firmy przewozowe, co jest niezgodne z planem likwidacji obciążeń dla transportu towarów od nadmiernych opłat.

Przewodniczący OEK, Safet Gërxhaliu podkreślił, iż z podobnymi problemami kosowscy przewoźnicy spotykają się także we Włoszech. Wyraził nadzieję, iż bariery, które w dużym stopniu obciążają gospodarkę Kosowa, w przyszłości zostaną wyeliminowane dzięki pomocy Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Źródło: ekonomia-ks.com, telegrafi.com

About Ewelina Górzkowska

KOMENTARZE