Home / Bałkany / Macedonia / Problemy Macedończyków z dostępem do informacji publicznej

Problemy Macedończyków z dostępem do informacji publicznej

Sześć lat od przyjęcia ustawy o prawie dostępu do informacji, Macedończycy wciąż mają problemy z uzyskaniem informacji publicznych, uważają przedstawiciele Fundacji Społeczeństwa Otwartego.
Prawo dostępu do informacji w Macedonii jest dobre w teorii, ale jego nieefektywna implementacja sprawia, że jest mało praktyczne, stwierdza się w najnowszej analizie Fundacji.
Badania pokazują, że około 40 procent wszystkich wniosków o udzielenie informacji publicznej w ogóle nie jest rozpatrywanych. W pozostałych przypadkach odpowiedzi są albo ogólnikowe, albo niejasne, co de facto oznacza unikanie ujawniania danych, o które się wnioskuje.
– W wielu przypadkach wnioskodawcy odsyłani są do stron internetowych, choć żądana informacja nie jest tam oczywiście zawarta – stwierdza Dance Danailova z Fundacji Społeczeństwa Otwartego.
Bywa również tak, że instytucje publiczne niechętnie ujawniają dane zawarte w więcej niż jednym dokumencie. Zamiast przestrzegać prawa i przekazywać wszystkie dokumenty z możliwością wykorzystania do wnioskodawcy, w wielu przypadkach ignorują tę część wniosku. Najbardziej niechętnymi w udzielaniu informacji są urzędy miejskie.
Analiza Fundacji została oparta na reprezentatywnej próbie ponad 700 wniosków o udzielenie informacji publicznej.

 

Źródło: balkaninsight.com

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE