Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Procedura rejestracji firmy w RS najdroższa w regionie

Procedura rejestracji firmy w RS najdroższa w regionie

Jak poinformowała Izba Gospodarcza RS, procedura rejestracji firmy w Republice Serbskiej w porównaniu do krajów sąsiednich jest najbardziej skomplikowana i najkosztowniejsza, dlatego też niezbędne są duże zmiany, dzięki którym entitet stanie się konkurencyjny przynajmniej wobec państw ościennych.

Podczas gdy rejestracja firmy w RS trwa co najmniej 23 dni, a całkowity koszt procedury wraz z opłatami notarialnymi wynosi 2 000 KM (ok. 4 000 PLN), w Serbii kosztuje ona 153 KM (ok. 306 PLN) i zajmuje ok. 5 dni roboczych, a udział notariusza wymagany jest jedynie przy podpisywaniu dokumentów spółek założycielskich, w których jest więcej niż 100 udziałowców.

Nieco wyższy jest koszt rejestracji firmy w Chorwacji – wynosi on 342 KM (ok. 684 PLN), trwa od 5 do 7 dni, a poświadczenie notarialne nie jest wymagane. W Słowenii przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów administracyjnych, procedura rejestracji trwa od 4 do 6 dni, a poświadczenie notarialne wymagane jest jedynie w przypadku zakładania spółek akcyjnych. Atrakcyjna pod tym względem jest również Macedonia – rejestracja trwa zaledwie 3 dni i kosztuje 76 KM (ok. 152 PLN); obowiązek wniesienia kapitału zakładowego został zniesiony, a potwierdzenia notarialne są potrzebne w wypadku spółek, których kapitał początkowy jest wyższy niż 10 tys. EUR. W Czarnogórze rejestracja zajmuje od 3 do 5 dni i kosztuje 90 KM (180 PLN), a akt założycielski nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Rzecznik Izby Gospodarczej RS Vladimir Blagojević uważa, że biznesmeni będą nalegać na zmianę przepisów dotyczących rejestracji firm w celu skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów procedury. Podkreśla, iż proces ten trwa 23 dni tylko w idealnych warunkach – w praktyce okazuje się bowiem, że zajmuje on co najmniej 41 dni.

W projekcie dotyczącym polityki gospodarczej RS na rok 2013 zapisano, iż Rząd RS przyjął wniosek przedsiębiorców podważający zasadność wszystkich opłat parafiskalnych na gruncie ogólnopaństwowym i lokalnym w zakresie obciążeń podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy domagają się ich zmniejszenia lub zniesienia już w I kwartale 2013 roku.

Premier RS Aleksandar Džombić zapowiedział, że w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczęto realizację projektu, który zakłada przyspieszenie rejestracji firmy do 3 dni. Duljko Hasić z Izby Handlu Zagranicznego BiH podkreśla, iż nie tylko w RS opłaty fiskalne i parafiskalne są niedopuszczalnie wysokie – problem ten dotyka również FBiH, co odstrasza zarówno inwestorów zagranicznych, jak i krajowych.

Źródło: ekapija.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE