Home / Bałkany / BiH / Prognoza dla BiH na 2012 r. – najniższy PKB w regionie

Prognoza dla BiH na 2012 r. – najniższy PKB w regionie

Wzrost gospodarczy w BiH w 2012 r. wyniesie zaledwie 0,5% i będzie on najniższy w całej Europie Południowo-Wschodniej, podają najnowsze prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Nastąpiło zatem znaczne obniżenie wcześniejszych projekcji wzrostu realnego Produktu Krajowego Brutto.

EBOiR prognozował w październiku 2011 r., że wzrost PKB w 2012 r. wyniesie 2,3%, co plasowało BiH na środkowych pozycjach w regionie. W nowym raporcie ekonomicznym Banku zapowiada spowolnienie średniego wzrostu gospodarczego w regionie Europy Południowo-Wschodniej z 1,6% do 1%, przy czym największy spadek dotyczy BiH.

Nowe prognozy przewidują zwiększenie wzrostu gospodarczego jedynie dla Albanii, z 1% do 1,2%, dla pozostałych krajów regionu zapowiedzi są pesymistyczne.
W tym roku wzrost PKB Czarnogóry wyniesie 1,9%, Macedonii 1,8%, Serbii 1,1% a Chorwacji 1%. W Słowenii, która wraz z Chorwacją, według klasyfikacji należy do regionu Europa Wschodnia, spodziewany jest spadek PKB o 1,1%.

Analitycy EBOiR twierdzą, że utworzenie rządu BiH na poziomie państwowym ułatwiłoby kontynuację finansowania przez międzynarodowe instytucje finansowe w 2012 r. a zła sytuacja w strefie euro, będącej kluczowym parterem handlowym, będzie negatywnie oddziaływać na gospodarkę kraju.

W ubiegłych latach gospodarka BiH była relatywnie stabilna, wydatki pozostawały pod kontrolą, głównie ze względu na wysokość oszczędności fiskalnych oraz spadek przekazów pieniężnych. BiH mogłaby korzystać nadal z silnego popytu na niektóre produkty, takie jak metale, drewno, dzięki którym możliwe byłoby pokrycie strat w innych dziedzinach gospodarki.

Analiza SWOT wykazała, że korekta prognoz EBOiR dla BiH jest właściwa, biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej instytucja ta opublikowała dość optymistyczną prognozę wzrostu na poziomie 2,3%, znacznie wyższą niż zapowiedzi innych międzynarodowych instytucji finansowych – powiedział dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Ekonomistów Republiki Serbskiej Saša Grabovac.

Podkreślił, że aktualne prognozy dla BiH są porównywalne do innych państw, a nowe przewidywania wzrostu PKB na poziomie 0,5% są bardziej realne, ze względu na pogłębiające się zadłużenie w strefie euro. Sytuacja w krajach UE będzie miała niewątpliwie zły wpływ na eksport, a także zmniejszenie napływu inwestycji i zamrażanie kredytów przez europejskie banki mające swoje oddziały na terenie BiH.

Raport EBOiR informuje, że w krajach europejskich, w trzecim kwartale ubiegłego roku nastąpił pierwszy raz od 2009 r. odpływ liczonego netto kapitału, ze względu na słabą kondycję zachodnich banków.
Poważne zagrożenie dla wzrostu gospodarczego wynika z możliwości narastania ryzyka systemowego na europejskich rynkach wschodzących, których sektor bankowy jest ściśle zintegrowany z bankami strefy euro.

Tekst: capital.ba, tłum. i red. Dorota Wojciechowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE