Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Prognoza gospodarcza dla BiH: lepiej w 2013?

Prognoza gospodarcza dla BiH: lepiej w 2013?

prognozy_biznis.ba

Wzrost ekonomiczny BiH w 2012 roku był bliski zeru lub ujemny. W tym roku oczekuje się sytuacji nieco lepszej, ogłosili analitycy Europejskiego Bank Odbudowy i Rozwoju.

– Gospodarka BiH była relatywnie stabilna w ciągu ostatnich kilku lat, ale konsumpcja krajowa nadal jest na niskim poziomie, szczególnie ze względu na oszczędności fiskalne, słaby przepływ środków z zagranicy i niewielkiej liczby przyznawanych kredytów – wynika z raportu EBOiR, pod tytułem „Regionalne prognozy ekonomiczne” („Regional Economic Prospects”).

Kredyt stand-by przyznany BiH przez MFW, w wysokości 520,6 mln USD, ma stanowić pewnego rodzaju osłonę dla gospodarki BiH przed wstrząsami związanymi z kryzysem w strefie euro.

Jak wynika z raportu, region Europy Środkowo-Wschodniej zanotował jeszcze jeden słaby rok pod względem gospodarczym, czego wynikiem jest nadal niskie zaufanie inwestorów. Polityka makroekonomiczna dalej jest w dużym stopniu ograniczona, a sektor finansowy i sfera fiskalna bardzo delikatne. Cały region jest bardzo wrażliwy na kryzys w strefie euro, ponieważ leżące w niej państwa są głównymi rynkami docelowymi dla towarów państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Zgodnie z prognozami, Kosowo odnotuje największy wzrost (3%), potem Serbia (2,1%), Albania (2%), Bułgaria (1,9%), Macedonia (1,8%),Rumunia (1,4%),Czarnogóra (0,8%). BiH zajmie miejsce w tyle stawki z prognozowanym wzrostem 0,6%.

– Jeszcze jest za wcześnie, by powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, ale widać oznaki stabilizacji – powiedział Erik Berglof, główny ekonomista EBOiR.

link do raportu EBOiR

źródła: biznis.ba, seebiz.net

About Ewa Janas

KOMENTARZE