Home / Bałkany / Macedonia / Program

Program

PONIEDZIAŁEK 26.03.2012

Wykłady Meri Stojanovej z Muzem Narodowego w Bitoli

 09:45 – 11:15 sala 285 Collegium Maius

Ceramika z regionu Resen w Macedonii – tradycja i jej współczesne przemiany / Ceramics from the region of Resen in Macedonia – tradition and its contemporary transformation

11:30 – 13:00 sala 285 Collegium Maius

Wpływ czynników społecznych i socjalnych na kontynuację i przemianę stroju ludowego z regionu Prespa w Macedonii od końca XIX wieku do połowy XX wieku / Influence of the social conditions from the end of the 19th century  till the middle of the 20th century on the continuity and changes of the traditional costumes in Prespa Region

Język wykładów: macedoński. Obszerna prezentacja w języku angielskim

 

15:00 Collegium Maius

Wystawa Macedonia w obiektywie studentów

 

WTOREK 27.03.2012

15:30 Kawiarnia „Bułka z dziurką“, ul. Wroniecka 24

Wystawa Прочка во Прилепобредни маски (Śwęto Pročki w Prilepie – maski obrzędowe), Przygotowali: Eli Lučeska, Zvonko Dimoski, Urząd Miasta Prilep

Słowo wstępne: dr Eli Lučeska, dyrektor Instytutu Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie

17:45 – 19:15 sala 285 Collegium Maius

Z cyklu Wykłady otwarte UAM gościnna prelekcja Meri Stojanovej z Muzem Narodowego w Bitoli Prespa region – View trough an open door since 1992

Język wykładu: angielski

 

ŚRODA 28.03.2012

09:30-10:00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 11:00 Otwarcie konferencji

Sala Lubrańskiego Collegium Minus

 

Przemówienia inauguracyjne

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak

 

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM

Prof. dr hab. Bogusław Zieliński

 

Dr Vesna Petreska

Instytut Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopiu

 

Burmistrz miasta Makedonski Brod

Milosim Vojneski

 

Goście Honorowi

Prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski UW

Prof. dr hab. Tanas Vražinovski, Skopje-Prilep

 

Prezentacja Instytutu Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopiu

 

11:00-11:30 Przerwa na kawę

 

11:30 – 13:00 Obrady plenarne

Moderatorzy: Tanas Vražinovski, Krzysztof Wrocławski

Divna Mrdeža-Antonina (Zagrzeb, Chorwacja), Književna baština kao brendirani folklor i nacionalni identitet

Bogusław Zieliński (Poznań, Polska), Folklorystyczny paradygmat hymnografii słowiańskiej

 Vesna Petreska (Skopje, Macedonia), Деловите на човечкото тело како обредни граници

 

13:30 – 14:30 Przerwa na obiad

 

14:30 – 16:00 Obrady sala im. Kuraszkiewicza (014 Collegium Maius)

Moderatorzy: Lidija Stojanovik’-Lafazanovska, Krystyna Pieniążek-Marković

Tanas Vražinovski (Skopje, Maceodnia), Истражувачкиот и методолошкиот пристап на Петар Драганов

Eli Lučeska (Prilep, Macedonia), „Добре ми дојде свети Јоване” – Водици во село Битуше

 Vladimir Karadžoski (Prilep, Macedonia), Детските и младешките игри како дел од фолклорното наследство во Македонија

 Joanna Dobosiewicz (Poznań, Polska), Rodzicielskie groźby i przestrogi jako językowy zwyczaj wychowawczy (na przykładzie języka polskiego, chorwackiego i serbskiego)

 

16:00-16:15 Przerwa

 

16:15-17:45 Projekcja filmów etnograficznych

sala im. Kuraszkiewicza (014 Collegium Maius)

 

Од памтивек било така – така и ќе си остане (Od zawsze tak było – i niech tak zostanie), Eli Lučeska, Produkcja FAN, Urząd Miasta Prilep, 24 min.

Машки обредни поворки (Męskie procesje obrzędowe), Katarina Petrovska-Kuzmanova,

Produkcja Instytutu Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopju, 20 min.

Жетва и жетварски обичаи (Żniwa i obyczaje żniwiarskie), Rodna Veličkovska, Produkcja Instytutu Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopju, 35 min.

 

17:45 – 18:30 Hol Główny Collegium Maius

Wystawa Macedoński ubiór miejski XIX i XX wieku wraz z oryginalnymi fotografiami Miltona Manaki. Kustosz wystawy: Nade Genevska-Bračić z Muzeum Narodowego w Bitoli

 

18:30 – 19:30 Kolacja

19:30 – 20:30 Wieczór wspomnień Gości Honorowych:

prof. dra hab. Krzysztofa Wrocławskiego i prof. dra hab. Tanasa Vražinovskiego

 

CZWARTEK 29.03.2012

09:30 – 12:00 Obrady sala im. Kuraszkiewicza (014 Collegium Maius)

Moderatorzy: Katarina Petrovska-Kuzmanova, Bogusław Zieliński

 

Lidija Stojanovik’-Lafazanovska (Skopje, Maceodnia), Фолклорни наративни теории и нови пракси

Tünde Hatala (Budapeszt, Węgry), Присутноста на јужнословенскиот фолклор на филолошките студии на универзитетот ЕЛТЕ во Будимпешта

Mira Markova (Sofia, Bułgaria), Autobiographical story and dynamics of the Balkan culture

Lilianna Miodońska (Bielsko-Biała, Polska), Makedonski pesni M. Karanfilovskiego i B. Veljanovske – rola zbioru w popularyzacji kultury i języka macedońskiego

Magdalena Kargul (Warszawa, Polska), Legenda jako gatunek w polskiej i serbskiej folklorystyce

Anna Mária Bólya (Budapeszt, Węgry), Местото на балканскиот фолклор во Унгарија. Македонците во Унгарија. Македонски фолклор во Унгарија. Балканскиот фолклор во творештвото на познати кореографи

Emilian Prałat (Poznań, Polska), Folklor południowosłowiański i jego dystrybucja w sztuce naiwnej

Robert Bońkowski (Katowice, Polska), Skróty fonetyczne w żargonie serbskim

 

12:00 – 12:30 Przerwa na kawę

 

12:30 – 14:30 Obrady sala im. Kuraszkiewicza (014 Collegium Maius)

Moderatorzy: Vesna Petreska, Joanna Rękas

 

Rodna Veličkovska (Skopje, Maceodnia), Картографирањето како метода за означување на музичко-дијалектната граница во македонското традиционално пеење (обредно пеење)

Meri Stojanova (Skopje, Macedonia), Границата и прекуграничните односи и перцепции на населението на македонско-албанското пограничје во контекст на историските и современите европски промени

Armina Muszyńska (Łódź, Polska), Buniewcy w Wojwodinie

Katerina Petrovska Kuzmanova (Skopje, Macedonia), Аспекти од истражувањата на машките поворки Русалии

Nade Genevska Bračik’ (Bitola, Macedonia), Градскиот костим помеѓу истокот и западот

Vlatko Delovski (Skopje, Macedonia), Бигорскиот Манастир едукативен, духовно-воспитен „Музеон”

 

14:30 – 15:30 Przerwa na obiad

 

15:30 – 18:30 sala im. Kuraszkiewicza (014 Collegium Maius)

Moderatorzy: Rodna Veličkovska, Robert Bońkowski

 

Krystyna Pieniążek-Marković (Poznań, Polska), Chorwacki kociołek. Interkulturowy dyksurs kulinarnych „sonetów”

Agnieszka Ayşen Kaim (Warszawa, Polska), Kręte drogi sufich-tureckie i bałkańskie na wybranych przykładach literackich

Joanna Mleczko (Katowice, Polska), Opozycja stare – młode, nowe – stare w obrzędowości związanej z Babą

Temjana Popovska (Skopje, Macedonia), „Скопската пролет“ – борба на македонската младина против полициското насилство

Bartosz Konic (Poznań, Polska), Folklor muzyczny we współczesnym kinie chorwackim i serbskim

Karina Giel (Poznań, Polska), Frazeologizmy eufemiczne jako przejaw językowego tabu (na przykładzie zastępczych określeń śmierci w języku chorwackim i polskim)

Magdalena Baer (Poznań, Polska), Wybrane kategorie semantyczne w nazewnictwie roślin zielnych w języku chorwackim

 

18:30 Zamknięcie Konferencji

Podsumowanie obrad przez Gości Honorowych:

prof. dra hab. Krzysztofa Wrocławskiego i prof. dra hab. Tanasa Vražinovskiego

 

PIĄTEK 30.03.2012

11.00 Muzeum Etnograficzne, ul. Grobla 25

Wystawa Śladami Kanunu. Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie

Prowadzenie dr Joanna Minksztym

 

13:00 – 14:30 sala 285 Collegium Maius

Wykład dr Vesny Petreskiej Instytutu Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopie

Tradycyjna macedońska obrzędowość weselna / Традиционална македонска свадбена обредност

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE