Home / Bałkany / Macedonia / Promocja Macedonii w Nowym Jorku
kaneo - kurir

Promocja Macedonii w Nowym Jorku

Pod koniec kwietnia odbyły się w Nowym Jorku spotkania promocyjne, mające na celu zapoznanie jego mieszkańców z kulturowymi, archeologicznymi i turystycznymi wartościami Republiki Macedonii. Impreza została zorganizowana przez renomowane czasopismo „Magazyn Archeologiczny”, które ma 65-letnią tradycję w zakresie przygotowywania i przedstawiania interesujących zagadnień z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego z całego świata, przy współudziale Ambasady Republiki Macedonii w Stanach Zjednoczonych.

W trakcie spotkania, które odbyło się w „Scandinavian house“ („Skandynawskim domu“), licznie zaproszonych gości, przedstawicieli elit zajmujących się zagadnieniami archeologicznymi, touroperatorów oraz reprezentantów biur podróży powitała Minister ds. Kultury RM, Elizabeta Kanczeska-Milevska, która mówiła o dwustronnych stosunkach pomiędzy USA i Macedonią w zakresie kultury oraz o współdziałaniu na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Odbyło się również spotkanie z dyrektorem wykonawczym Instytutu Archeologicznego w Stanach Zjednoczonych, organizacji o 133-letniej tradycji działalności w swojej branży, wydawcy „Magazynu Archeologicznego”,

O najważniejszych odkryciach archeologicznych w Republice Macedonii i ich znaczeniu dla historii i kultury opowiedział podczas swojego wykładu renomowany profesor dr Dragi Mitrevski z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego w Skopju. Podczas wydarzenia został także wyświetlony promocyjny materiał ukazujący archeologiczne, kulturowe i turystyczne bogactwo Macedonii.

Oprawę muzyczną imprezy, ukazującą tradycję folklorystyczną regionu, zapewniło Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Święty Cyryl i Metody” z New Jersey.

Źródło: kurir.mk, dnevnik.com.mk

 

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE