Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Promocja macedońskich firm w Serbii

Promocja macedońskich firm w Serbii

Agencja ds. Inwestycji Zagranicznych i Promocji Republiki Macedonii, Ambasada Macedonii oraz Stowarzyszenie Macedońskiego Biznesu w Serbii organizują w Belgradzie prezentację macedońskich producentów eksportujących swoje wyroby do Serbii. W trakcie jej trwania zostaną także przedstawione cele Stowarzyszenia.

Udział w tym wydarzeniu wezmą przedstawiciele szeregu serbskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz związków biznesowych, działających w Serbii, reprezentanci serbskich instytucji państwowych, jak również członkowie korpusu dyplomatycznego.

Stowarzyszenie Macedońskiego Biznesu powstało 24 listopada 2011 roku. Jest organizacją pożytku publicznego, pomagającą przedsiębiorcom w nawiązaniu kontaktów handlowych. Inicjatorem i współorganizatorem jego powstania była, między innymi, Agencja ds. Inwestycji Zagranicznych. Obejmuje ono ponad 60 macedońskich firm, które działają na terenie Republiki Serbii. Intencją jego założenia było umożliwienie firmom wspólnego działania oraz ułatwienie macedońskim przedsiębiorstwom dostępu do serbskiego rynku. Dla realizacji swoich celów podjęło również współpracę z Izbami Handlowymi.

Aby wspomóc rozpoczęte działania, założono stronę internetową, na której prezentowane są warunki funkcjonowania firm w Macedonii i w Serbii. Można tutaj także znaleźć informacje dotyczące eksporterów. (www.mba.co.rs).

Źródło: kurir.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE