Home / Bałkany / Macedonia / Promocja polskiej literatury w Macedonii
Books-3

Promocja polskiej literatury w Macedonii

Kilka dni temu na skopijskiej polonistyce na Uniwersytecie Świętych Cyryla i Metodego odbył się Dzień Kultury Polskiej. Wydarzenie przyniosło m.in. promocję czterech polskich książek, których przekłady ukazały się w ostatnim czasie w Macedonii. Wśród przetłumaczonych tytułów znalazły się „Trans-Atlantyk” Witolda Gombrowicza, „Aleja Niepodległości” Krzysztofa Vargi, „Bieguni” Olgi Tokarczuk oraz „Pożegnanie jesieni” Stanisława Ignacego Witkiewicza. Świadczy to o rosnącej popularności polskiej literatury w Macedonii i wpisuje się w trend możliwy do zaobserwowania na tamtejszym rynku książki już od dłuższego czasu. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat przetłumaczono bowiem na język macedoński dwadzieścia pięć tytułów polskich autorów. Udało się to między innymi dzięki finansowemu wsparciu Polski i funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej.

- Niektórzy polscy pisarze są już znani grupie intelektualistów w Macedonii, a ich utwory cieszą się pewną popularnością, ale pojawili się też nowi autorzy, którzy dopiero zyskują uznanie wśród macedońskich czytelników, mówi Lidija Tanuszevska z Katedry Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym im. Blaże Koneskiego.

- Jakiś czas temu w Macedonii ukazała się powieść „Aleja Niepodległości” Krzysztofa Vargi, z czego jesteśmy szczególnie dumni, ponieważ pisarz ten był nieznany w naszym kraju, a my jako pierwsi wprowadziliśmy go na macedoński rynek. Otrzymujemy informacje, że książka zyskała dobre przyjęcie wśród macedońskich czytelników, mówi Żarko Kujundżiski z wydawnictwa Antolog.

Marta Przeniosło, charge daffaires w Ambasadzie Polski w Macedonii zauważa, że współpraca między ambasadą a skopijską polonistyką układa się dobrze i dzięki organizacji różnych wydarzeń kulturalnych zwiększa zainteresowanie młodych Macedończyków językiem polskim. Dodała także, że w tym roku ministerstwa edukacji i nauki obu państw podpisały umowę, zgodnie z którą każdego corocznie czterech macedońskich studentów będzie mogło spędzić jeden rok akademicki w Polsce.

Źródła: a1on.mk, skopje.msz.gov.pl

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE