Home / Gospodarka / Usługi / Prywatyzacja Poczty Serbskiej?

Prywatyzacja Poczty Serbskiej?

Ministerstwo finansów przewiduje się, że do marca następnego roku przeprowadzona zostanie tzw. korporatyzacja Poczty Serbskiej, czyli przekształcenie jej ze spółki publicznej w spółkę akcyjną. Resort zaprosił firmy doradcze do przedstawienia swoich propozycji do 18 lipca, a całość prac powinna zostać zakończona w przyszłym roku.
Zastępca Dyrektora Generalnego Poczty Serbskiej Goran Ćirić poinformował, że jednym z powodów decyzji o korporatyzacji jest potrzeba ewidencji majątku. Najważniejszym czynnikiem ma być jednak dążenie do bardziej efektywnego zarządzania. Wszystkie spółki publiczne, w tym Poczta, muszą uzyskać zgodę rządu w każdej sprawie znaczącej z punktu widzenia działalności firmy, co niejednokrotnie jest procesem długotrwałym. Po transformacji w spółkę akcyjną, decyzje tego typu podejmowałoby zgromadzenie akcjonariuszy.
Zarządzanie korporacyjne jest bardzo podobne do zarządzania firmami prywatnymi. Wymaga m.in. szczegółowej analizy rynku, stałego doskonalenia pracy zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i konkurencji. Choć Ćirić twierdzi, że przekształcenie Poczty w spółkę akcyjną nie będzie stricte jej prywatyzacją, faktem jest, że otworzy ono drogę inwestorom dla inwestowania w niej swoich pieniędzy i zdobycia udziałów. Oznacza to, że Pocztę Serbską już w przyszłym roku czeka częściowa prywatyzacja, na wzór tej, jaką wprowadzono wcześniej we Francji.

 

Źródło: novimagazin.rs

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE