Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Przedstawiciele największych firm przemysłu spożywczego o przystąpieniu Chorwacji do UE

Przedstawiciele największych firm przemysłu spożywczego o przystąpieniu Chorwacji do UE

W siedzibie firmy Kraš [produkcja wyrobów z czekolady] odbyło się spotkanie przedstawicieli chorwackich firm przemysłu spożywczego, którego celem było określenie możliwych konsekwencji, jakie dla krajowej gospodarki przyniesie przystąpienie do Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele największych lokalnych firm spożywczych: Agrokor, Adris, Podravka, Franck, Vindija, Dukat, Badel 1862, Pivac, Atlantic, jak również Chorwackiej Izby Gospodarczej [HGK].

Według organizatorów, spotkanie ma być początkiem szerszej inicjatywy, której celem jest umocnienie współpracy krajowych producentów z rządem i właściwymi ministerstwami. W efekcie ma to doprowadzić do określenia jasnych zasad przyszłego rozwoju gospodarczego zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Współpraca tego typu ma zagwarantować maksymalizację wykorzystania dostępnych zasobów, podnosząc jednocześnie jakość produktów na rynku lokalnym.

Ze względu na ogólnokrajowy charakter poruszanego na spotkaniu tematu rozwoju gospodarczego oraz wiodącą rolę sektora przetwórczego dla gospodarki Chorwacji, uczestnicy postanowili, że dzięki wspólnemu dialogowi przeprowadzą niezbędne przygotowania do przyszłego funkcjonowania gospodarki Chorwacji w ramach struktur Unii Europejskiej.

Na spotkaniu ustalono także, że w najbliższym czasie konieczne jest zorganizowanie w siedzibie Chorwackiej Izby Gospodarczej [HGK] spotkania z przedstawicielami rządu oraz właściwych ministerstw, odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy kraju.

tekst: seebiz.eu, tłum. i red. Piotr Wojtłowski

 

 

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE