Home / Polityka / Przegląd polityczny / Przegląd polityczny z Bałkanów: 06.08 – 12.08.2012

Przegląd polityczny z Bałkanów: 06.08 – 12.08.2012

Bałkany

Czy to już nowy styl polityczny?
Orban na Węgrzech, Ponta w Rumunii, a ostatnio Dačić w Serbii. Wydawać się może, że w Europie Południowo-Wschodniej rodzi się nowy styl polityczny, polegający na nieograniczonej władzy premiera, działającego na granicy prawa i wywołującego permanentną krytykę za granicą. Taką bowiem, przede wszystkim w Brukseli, daje się słyszeć po kontrowersyjnej ustawie medialnej na Węgrzech, próbach usunięcia przez rząd prezydenta Rumunii, czy upolitycznieniu Narodowego Banku Serbii.

 

Turcja

Polityczne sojusze w obliczu konfliktu z Syrią
Turcja od kilku tygodni zabiega o stworzenie międzynarodowego porozumienia i współpracy w kwestii rozwiązania problemu syryjskiego. Bezpośrednią przyczyną tych aktywnych zabiegów stało się czerwcowe strącenie tureckiego samolotu wojskowego przez wojska syryjskie. Premier Recep Tayyip Erdoğan, jak i minister spraw zagranicznych Ahmet Davutoğlu nie ustają w zabiegach o polityczne sojusze – prowadzone są rozmowy z Wlk. Brytanią, USA, Irakiem, w tureckich planach jest także Azerbejdżan.

 

Bośnia i Hercegowina

Polityczna przyszłość szefa dyplomacji
Decyzja ministra SZ Zlatka Lagumdžiji w sprawie głosowania nad rezolucją potępiającą przemoc wojsk rządowych wobec opozycji w Syrii na ostatniej sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ spotkała się z ostrą krytyką. Okazała się być nie tylko wodą na młyn dla Milorada Dodika i separatystycznych dążeń RS – za dymisją szefa dyplomacji opowiada się również bośniacka Partia Akcji Demokratycznej z Sulejmanem Tihiciem na czele.

 

Albania

Próba ograniczenia immunitetów zakończona niepowodzeniem
Premierowi Sali Berishy nie udało się zdobyć w parlamencie poparcia dla ustawy ograniczającej immunitety parlamentarzystów i wysokich funkcjonariuszy rządowych, co jest jednym z warunków integracji tego kraju z UE. Do zmiany dotychczasowych regulacji, za którą lobbowała prawica premiera, potrzebna była większość kwalifikowana, czyli de facto poparcie opozycyjnych socjalistów (głos co najmniej 84 z łącznej liczby 140 deputowanych). Tymczasem, konsensus obu stron jest w Albanii, kraju, w którym od lat utrzymuje się konflikt polityczny między socjalistami a prawicą, w zasadzie nieosiągalny.

 

Grecja

HRW krytykuje politykę migracyjną
Human Rights Watch ostro skrytykował greckie „polowanie” na imigrantów bez dokumentów oraz ocenił, że Grecji brak jakichkolwiek podstaw prawnych do takiej działalności. Przedstawiciele HRW są zdania, że władze w Atenach traktują uchodźców jak kryminalistów, sugerując się przy tym ich rasą lub przynależnością etniczną. Zupełnie pomijana jest natomiast, nakazana prawem, sprawiedliwa i transparentna dla każdego imigranta bez dokumentów procedura powrotu do ojczyzn.

 

Rumunia

Rząd obniża prognozę wzrostu gospodarczego
Rząd rumuński obniżył w najnowszym projekcie poprawki do budżetu na 2012 r. prognozę wzrostu gospodarczego z 1,5% do 1,2% wartości PKB. Rządowa prognoza jest i tak dużo bardziej optymistyczna, niż ta podana pod koniec lipca przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – 0,8%. Premier Victor Ponta uznał, iż obniżenie prognozy wzrostu gospodarczego jest wynikiem suszy, która dotknęła tego lata rumuńskie gospodarstwa rolne.

 

Słowenia

Agencje ratingowe obniżają wiarygodność kredytową
Po obniżeniu przez Moody’s oceny wiarygodności kredytowej Słowenii o trzy stopnie z A2 na Baa2, na podobny krok zdecydowała się agencja Standard&Poor’s. Obniżyła ona ocenę o jeden stopień, z A+ na A, i podobnie jak Moody’s zapowiedziała negatywne prognozy na przyszłość. Wśród przyczyn obniżenia oceny wymienia się powiększającą się polaryzację polityczną i brak porozumienia między partiami politycznymi wchodzącymi w skład rządzącej koalicji.

 

Serbia

Nowy rząd zapowiada starania o kontrolę nad kosowskimi złożami naturalnymi
Serbia nie zamierza rezygnować z kontroli nad złożami naturalnymi w Kosowie, oświadczył minister górnictwa i planowania przestrzennego Milan Bačević, potwierdzając tym samym oficjalne stanowisko nowego rządu Ivicy Dačicia w tej sprawie. Podkreślił jednocześnie, że rzeczona kontrola odbywać się będzie w granicach prawa, a jego ministerstwo już rozpoczęło rozmowy ze społecznością międzynarodową na ten temat. Doprecyzował przy tym, że większość kosowskich złóż naturalnych, zgodnie z serbskimi szacunkami, znajduje się na terenie majątku Serbskiej Cerkwi Prawosławnej oraz terenach należących niegdyś do Serbów.

 

Bułgaria

Decyzja o wycofaniu z Afganistanu do 2014 r.
Bułgarscy żołnierze pełniący misję w Afganistanie opuszczą ten kraj do końca 2014 r., zapowiedział wiceminister obrony narodowej Walentin Radew. Proces będzie się odbywał etapowo. W pierwszej kolejności, już w tym roku, do ojczyzny mają wrócić dwie ekipy medyczne pracujące w hiszpańskim szpitalu polowym w Heracie. Następny będzie kontyngent działający w Kabulu (początek 2013 r.). Jako ostatni wycofany zostanie kontyngent z Kandaharu (koniec 2014 r.).

 

Kosowo

Niemcy oferują Kosowianom niebieskie karty
Od 1 sierpnia br., dzięki złagodzeniu wymagań wizowych przez Niemcy, wykwalifikowani pracownicy z Kosowa mogą starać się o niebieską kartę, uprawniającą do podjęcia pracy na terytorium tego kraju. Ponadto mogą także otrzymać zezwolenie na sześciomiesięczny pobyt w Niemczech, w celu znalezienia pracy. Ułatwienia wizowe są jednym ze sposobów promowania Niemiec jako miejsca atrakcyjnego dla wykwalifikowanych i wykształconych pracowników.

 

Chorwacja

Burza medialna po obchodach Dnia Zwycięstwa
Obecność prezesa Serbskiego Forum Demokratycznego (SDF) Veljko Džakuli na obchodach Dnia Zwycięstwa i zarazem rocznicy akcji „Burza” 5 sierpnia w Kninie wywołała prawdziwą burzę zarówno w mediach chorwackich, jak i serbskich. Dla Serbów bowiem ten dzień jest rocznicą klęski i wygnania, a także zbrodni na serbskiej ludności cywilnej, o które zostali oskarżeni w Hadze chorwaccy przywódcy akcji: Ante Gotovina, Mladen Markač i Ivan Čermak.

 

Macedonia

Problemy Macedończyków wg Eurobarometru
Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Eurobarometr, 64% mieszkańców Macedonii nie wierzy rządowi. Jest to o 7% więcej niż wykazała ankieta przeprowadzona w zeszłym roku. Badania wykazały także, które problemy Macedończycy uważają w swym kraju za najpoważniejsze – najczęściej wskazywano pogarszającą się sytuację gospodarczą oraz wzrost bezrobocia.

 

Czarnogóra

Negocjacje z UE wyzwaniem dla kraju
Rozmowy akcesyjne Brukseli z Czarnogórą będą zapewne znacznie bardziej rygorystyczne niż te, które prowadzono z Rumunią i Bułgarią kilka lat wcześniej, informuje szwajcarski dziennik „St. Galler Tagblatt”, podkreślając, że negocjacjom i planom członkostwa Podgoricy w największym stopniu zagrażają korupcja i przestępczość zorganizowana. Tymczasem władze Czarnogóry, zajęte przygotowaniami do przedterminowych wyborów, nie komentują kolejnych spekulacji zagranicznych o przyszłości europejskiej kraju.

 

Opracowała: Anna Kasprzak

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE