Home / Polityka / Przegląd polityczny / Przegląd polityczny z Bałkanów: 10.09 – 16.09.2012

Przegląd polityczny z Bałkanów: 10.09 – 16.09.2012

Kosowo

Zakończenie międzynarodowego nadzoru
Koniec swojej misji w Kosowie i zakończenie międzynarodowego nadzoru nad jego niepodległością ogłosiła w miniony poniedziałek Międzynarodowa Grupa Sterująca (ISG). Tym samym Kosowo stało się w pełni suwerennym państwem. Z takim stanem zdecydowanie nie zgadza się Serbia, dla której Kosowo wciąż jest konstytucyjną, integralną częścią terytorium krajowego. Niepodległości Kosowa nie uznaje także pięć państw członkowskich UE, tj. Hiszpania, Grecja, Rumunia, Słowacja i Cypr.

 

Chorwacja

Polska ratyfikowała chorwacki Traktat Akcesyjny
Przy 431 głosach za i 1 wstrzymującym się, polski Sejm ratyfikował członkostwo Chorwacji w UE. Tym samym Polska stała się czternastym państwem unijnym, które opowiedziało się za przyjęciem tego bałkańskiego kraju do UE. Jeśli za ratyfikacją chorwackiej akcesji opowiedzą się parlamenty kolejnych 13 państw członkowskich, 1 lipca 2013 r. Chorwacja stanie się pełnoprawnym, 28 członkiem UE.

 

Grecja

Troika odrzuciła część pakietu oszczędnościowego
Partie koalicji rządzącej muszą znaleźć nowe źródła oszczędności, ponieważ Troika odrzuciła część przygotowanego przez grecki rząd planu. Przedstawiciele KE, EBC i MFW zaaprobowali jedynie 6 mld spośród 11,5 mld, na które opiewał przedstawiony im plan oszczędności. Jednocześnie oczekują od Aten utrzymania kursu reform poprzez wprowadzenie mało popularnych wśród społeczeństwa zmian. Premier Grecji Antonis Samaras ocenił spotkanie z Troiką jako trudne i ogólnikowe.

 

Serbia

Niemieckie warunki na drodze ku UE
Wizyta wicepremiera i ministra obrony Serbii Aleksandra Vučicia w Berlinie stała się dla rządzących w Niemczech chadeków okazją do zebrania i podsumowania warunków, jakie Belgrad powinien spełnić z myślą o akcesji do UE. Większość z nich dotyczy stosunków serbsko-kosowskich. Vučić oświadczył, że Serbia nie może uznać niepodległości Kosowa, ale że Niemcy mogą oczekiwać, iż wszelkie zobowiązania poprzedniego rządu Serbii w dialogu z Prisztiną zostaną wprowadzone w życie. Tymczasem wicepremier i minister handlu Rasim Ljajić stwierdził, że niektóre spośród siedmiu warunków, jakie Bundestag postawił przed Serbią w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, są „oderwane od rzeczywistości”.

 

Albania

Kontrowersje wokół granicy morskiej z Grecją
Coraz większe kontrowersje budzi zawarta w styczniu 2010 r. umowa o przebiegu granicy morskiej z Grecją, którą albański Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z prawem. Opinia publiczna uznała, że Albania beztrosko oddała 225 km kw. wód terytorialnych na rzecz greckiego sąsiada. Tymczasem eksperci z ramienia resortu spraw zagranicznych uważają, że próby zmiany zapisów zawartego porozumienia mogą wyraźnie zaszkodzić stosunkom obu krajów, jak również położyć się cieniem na procesie integracji Albanii z UE. Ponadto, nie dają praktycznie żadnych szans na przystąpienie Grecji do renegocjacji ze względu na aktualny klimat polityczny w Atenach.

 

Bośnia i Hercegowina

Bliskie relacje Sarajewa z Ankarą budzą sprzeciw RS
Oficjalna wizyta premiera Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana w Sarajewie spotkała się z ostrą krytyką populistycznego prezydenta Republiki Serbskiej Milorada Dodika. Za niepokojące uznał on ścisłe związki BiH z Ankarą oraz nadmierną ingerencję Turcji w regionie. Stanowisko Dodika nie powinno dziwić ze względu na obawy przed wzrostem ekstremistycznych ruchów muzułmańskich na tym terenie, inspirowanych m.in. z Turcji, ale jest także związane z coraz wyraźniejszą proizraelską retoryką Banja Luki.

 

Rumunia

PE o sytuacji politycznej w Bukareszcie
Wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding oceniła podczas plenarnej sesji PE w Strasburgu, poświęconej Rumunii, że „sytuacja polityczna w Bukareszcie pozostaje delikatna” i wyraziła nadzieję na skuteczne rozwiązanie kryzysu w tym kraju. Debata nie poprawiła pozycji Rumunii w Europie, na sali obrad pod jej adresem padały takie określenia, jak „bananowa republika” (deputowany chadecki Manfred Weber), a o konflikcie między prezydentem Traianem Băsescu a premierem Victorem Pontą „polityczna opera mydlana” (niezależny deputowany holenderski Daniel Van Der Stoep).

 

Turcja

Islamizm vs. generalicja
Szef sztabu generalnego tureckiej marynarki wojennej, admirał Veysel Koesele, został aresztowany pod zarzutem posługiwania się szantażem i w związku z podejrzeniem o szpiegostwo. Zatrzymany admirał miał z użyciem kompromitujących zdjęć szantażować i wydobywać od wysokich rangą oficerów tajemnice wojskowe. Za tymi doniesieniami mogą stać nieufność rządzących tureckich polityków do kadry oficerskiej, zwłaszcza starszej generacji, oraz dążenie do jej całkowitego skompromitowania. Tureccy wojskowi są bowiem podejrzewani, że pod pozorem przywiązania do świeckiej tradycji państwa, zapoczątkowanej przez Ataturka, skłonni są do spiskowania z obawy przed tendencjami do „umiarkowanej islamizacji” władzy cywilnej pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

 

Bułgaria

Problemy z funduszami unijnymi
Z powodu opóźnień w absorpcji środków unijnych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, Bułgaria może zostać zmuszona do zwrotu pieniędzy – aby nie zwracać UE funduszy, władze w Sofii do końca br. muszą zainwestować przynajmniej 1 mld BGN (ok. 2,075 mld PLN) w programy rozwoju regionalnego. Przyczyną opóźniania ostatecznego realizowania inwestycji są kontrole nieprawidłowości w umowach.

 

Czarnogóra

Przygotowywania OBWE do obserwacji wyborów
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE, które wyśle do Czarnogóry swoich obserwatorów (łącznie 19, w tym 12 długookresowych) na czas wyborów parlamentarnych w tym kraju, uruchomiło w Podgoricy tymczasową misję. Kierujący jej pracami ambasador Geert-Hinrich Ahrens poinformował, że jego zespół zamierza obserwować październikowe wybory z uwzględnieniem wszystkich aspektów demokratycznych oraz ocenić ich zgodność ze standardami OBWE i prawem krajowym.

 

Słowenia

Rząd proponuje reformę emerytalną
Słowenia szykuje się na reformę emerytalną. Projekt ustawy zakłada podwyższenie składek bazowych do obowiązkowego ubezpieczenia w przypadku samozatrudnienia ubezpieczonego. Reforma ma na celu przede wszystkim wprowadzenie oszczędności, które są niezbędne dla wyprowadzenia tego kraju z poważnej recesji, choć wciąż nie wiadomo, czy będą to wystarczające środki, czy też Słowenia będzie kolejnym państwem starającym się o unijną pomoc.

 

Macedonia

Język narzędziem polityki narodowej
Ministerstwo Kultury Macedonii przygotowuje projekt „Strategii Rozwoju Kultury w Macedonii na lata 2012-17”, w którym jeden z pomysłów odnosi się do obecnej ortografii języka macedońskiego. Macedońscy specjaliści z zakresu lingwistyki obawiają się kolejnych działań rządu zmierzających do przekształcania macedońskiej tożsamości, a tym samym kontrowersyjnej debaty publicznej na temat polityki narodowej.

 

Opracowała: Anna Kasprzak

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE