Home / Polityka / Przegląd polityczny / Przegląd polityczny z Bałkanów: 16.04 – 22.04.2012

Przegląd polityczny z Bałkanów: 16.04 – 22.04.2012

Czarnogóra

Rosja hamuje integrację z NATO?
Wizytę w Czarnogórze złożyła delegacja Atlantic Council (ACUS), której głównym zadaniem był screening dotychczasowych postępów władz w Podgoricy w procesie integracji z NATO. Przewodzący delegacji wiceprezes ACUS Damon Wilson dość sceptycznie odniósł się do prowadzonych reform. Zwrócił uwagę na konieczność efektywniejszej walki z przestępczością zorganizowaną, korupcją i nepotyzmem. Jednak za najbardziej niepokojące uznał szerokie wpływy Rosji na terenie Czarnogóry. Od przedefiniowania rosyjskiej obecności uzależnił dalsze rozmowy tego bałkańskiego kraju ws. członkostwa w NATO. (novimagazin.rs)

 

Albania

Intensyfikacja współpracy z Australią
20 kwietnia oficjalną wizytę w Tiranie, jako pierwszy członek australijskiego rządu, złożył minister spraw zagranicznych Richard Marles. Program wizyty objął spotkania z premierem Sali Berishą, szefem dyplomacji Edmondem Haxhinasto oraz ministrem obrony Arjanem Starovą, a głównymi tematami rozmów był rozwój współpracy w ramach organizacji międzynarodowych, w tym OBWE, przyszłość Kosowa i regionu Bałkanów oraz problemy misji ISAF i odbudowa Afganistanu. Kontynuacją tirańskich rozmów ma być wizyta Haxhinasto w Canberze. (dfat.gov.au, businessspectator.com.au)

 

Kosowo

Szeregi KFOR zasilą żołnierze ukraińskiej marynarki
Szeregi KFOR ma zasilić 134 żołnierzy z ukraińskiej bazy w Mikołajowie. Pierwsza grupa 52 żołnierzy 79. brygady zmotoryzowanej dołączyła do międzynarodowych sił pokojowych NATO w minionym tygodniu, druga grupa zostanie skierowana 26 kwietnia. W związku z ostatnimi incydentami na północy Kosowa, premier Hashim Thaci zaapelował do społeczności międzynarodowej o zwiększenie aktywności żołnierzy KFOR w tej części kraju. (blic.rs, nato.int)

 

Macedonia

Prezydenci o napięciach etnicznych
Spotkanie prezydentów Macedonii i Albanii, Bamira Topi oraz Giorge Ivanova, w Skopje – pierwotnie poświęcone dwustronnej współpracy politycznej w procesach integracji euroatlantyckiej – zostało praktycznie zdominowane przez ostatnie akty przemocy i napięcia etniczne na terenie Macedonii. Napięte stosunki między zamieszkującymi ją Macedończykami i Albańczykami prezydenci ocenili jako potencjalne zagrożenie dla relacji i bezpieczeństwa w regionie. (utrinski.com.mk, novamakedonija.com.mk)

 

Rumunia

Opozycja kończy strajk
Parlamentarzyści opozycyjnej Unii Społeczno-Liberalnej po dwóch miesiącach strajku wracają do pracy w ławach Senatu oraz Izby Deputowanych. Pierwsza poważna inicjatywa USL to próba odwołania gabinetu premiera Mihaia Răzvana Ungureanu – według art. 113 rumuńskiej konstytucji, do uchwalenia wotum nieufności potrzeba bezwzględnej większości głosów obu izb parlamentu. (adevarul.ro, revista22.ro)

 

Bułgaria

Ambasada w Syrii ogranicza swą działalność
Z powodu niestabilnej sytuacji w Syrii, ambasada Bułgarii w Damaszku z dniem 16 kwietnia postanowiła ograniczyć swą działalność. Bez większych zmian ma funkcjonować tylko jej wydział polityczny. Obowiązki konsularne przejęła natomiast placówka w Bejrucie. Bułgarskie MSZ wydało ponadto zalecenie opuszczenia Syrii wszystkim obywatelom Bułgarii przebywającym na jej terenie. (dnevnik.bg)

 

Bośnia i Hercegowina

Rozpad BiH tematem tabu dla UE
Niemieckie media coraz śmielej poddają w wątpliwość unijną przyszłość krajów Bałkanów Zachodnich, zwłaszcza Bośni i Hercegowiny, której od dawna obiecywano „europejską perspektywę” i akcesję. Tymczasem kryzys w strefie euro skutecznie utrudnia dalsze rozszerzenie UE. Planom tym nie sprzyja także pogłębiająca się dysfunkcyjność państwa bośniackiego. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” wprost stwierdza, że jeśli sytuacja wewnątrz BiH nie ulegnie poprawie, może ona nigdy nie przystąpić do UE. (sutra.ba)

 

Grecja

Nowe rozwiązania problemu nielegalnej imigracji
Grecki minister ochrony ludności Michalis Chrysochoidis zapowiedział otwarcie, w ateńskiej dzielnicy Amygdaleza, pierwszego schroniska noclegowego dla nielegalnych imigrantów. Odnalezieni przez greckie służby uchodźcy mają tam trafiać na kilka tygodni, a po załatwieniu wymaganych formalności być kierowani do swoich ojczyzn. Chrysochoidis zapewnił jednocześnie, że Grecja nie zamierza ani zawieszać układu z Schengen, ani go renegocjować. (madata.gr)

 

Turcja

Porozumienie nuklearne z Kanadą
Turcja podpisała porozumienie z Kanadą na budowę elektrowni jądrowej w mieście Synopa na wybrzeżu Morza Czarnego. Kontrakt jest wart 20 mld USD. Sygnatariuszami umowy są turecka spółka energetyczna Elektrik Üretim i kanadyjski zespół CANDU. Dotychczas porozumienia o pokojowym użyciu energii nuklearnej obowiązywały Turcję z Chinami, Koreą Południową i Rosją. (ntvmsnbc.com)

 

Serbia

NATO wciąż niepopularne
Podczas gdy sąsiedzi Serbii coraz częściej i głośniej wypowiadają się na temat jak najszybszej integracji z NATO, dla niej samej członkostwo w Sojuszu to wciąż temat tabu oraz trauma – aż 70 proc. jej obywateli jest przeciwnych akcesji do NATO, a tylko co dziesiąty badany opowiada się za ścisłą współpracą z nim. Czy stanowisko to ulegnie zmianie gdy Serbia stanie się ona ostatnim antynatowskim bastionem w regionie? A może z czasem zostanie postawiona przed wyborem między NATO a Rosją? (021.rs, slobodnaevropa.org)

 

Chorwacja

Członkostwo w Pirate Parties International
Po przyłączeniu się chorwackiego stronnictwa popierającego „wolny internet” do organizacji Pirate Parties International (PPI), zrzeszającej Partie Piratów z całego świata, w Chorwacji ruszył proces urzędowej rejestracji Piratske stranke Hrvatske. Podobnie jak przedstawiciele innych stronnictw zrzeszonych w PPI, chorwaccy Piraci są przeciwnikami ratyfikacji porozumienia ACTA. Choć za wcześnie, by przesądzać o ich sukcesie w Chorwacji, to nie można bagatelizować coraz większej popularności Partii Piratów w innych krajach. Na niedawnym zjeździe w Pradze osiągnęły one porozumienie ws. wspólnej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (slobodnadalmacija.hr, index.hr)

 

Słowenia

Żądania dostępu do archiwów wojennych byłej Jugosławii
Słoweński rząd sprzeciwia się 50-letniemu moratorium na dostęp do jugosłowiańskich archiwów wojennych oraz krytykuje ograniczenia dotyczące dostępu opinii publicznej do poszczególnych dokumentów. Okazją do postulatów o zmianę obowiązujących restrykcji, skierowanych do Serbii jako sukcesorki archiwów byłej Jugosławii, było niedawne posiedzenie Rady Ministrów Kultury Krajów Jugosłowiańskich. (mladina.si, rtvslo.si)

 

Opracowała: Anna Kasprzak

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE