Home / Polityka / Przegląd polityczny / Przegląd polityczny z Bałkanów: 17.09 – 23.09.2012

Przegląd polityczny z Bałkanów: 17.09 – 23.09.2012

Albania

Parlament utorował drogę reformom unijnym
20 września albański parlament opowiedział się za zniesieniem immunitetu dla wysokich urzędników państwowych, reformą prawa parlamentarnego i Sądu Najwyższego, czyli trzema warunkami postawionymi Albanii przez UE w celu kontynuacji jej integracji unijnej. Jeśli przyjęte reformy zostaną wdrożone do 10 października, tj. do dnia, w którym Komisja Europejska wyda kolejny raport postępów, Albania może liczyć na środki w wysokości 300-400 mln EUR, do wykorzystania na rozwój rolnictwa i infrastruktury.

 

Bułgaria

Droga do strefy Schengen niezmiennie wiedzie przez Holandię
Kwestia przyjęcia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen zostanie rozstrzygnięta dopiero po przeprowadzeniu dodatkowego sprawozdania Komisji Europejskiej, które jest planowane na koniec br. Pierwotnie sprawa miała być omawiana przed miesiącem. Postępowanie niezmiennie opóźnia Holandia, według której oba kraje wciąż nie spełniły postawionych przed nimi warunków.

 

Serbia

Kosowo czy UE? – niewykluczone referendum
Jeśli dojdzie do sytuacji, w której UE zacznie naciskać Serbię, aby ta uznała niepodległość Kosowa w ramach swojego procesu integracyjnego, decyzję w tej sprawie mogliby podjąć sami Serbowie, w drodze referendum. Takie rozwiązanie miałoby jednak wysoką cenę. Rezygnacja większości Serbów z integracji z UE na rzecz Kosowa byłaby równoznaczna z pełną realizacją planu B, czyli intensyfikacją stosunków z Rosją. Ta jednak nie jest gwarantem skutecznej walki Serbii z kryzysem gospodarczym.

 

Bośnia i Hercegowina

Akcesja do UE się oddala?
Tegoroczny raport Komisji Europejskiej o postępach BiH na drodze do członkostwa w UE ma być najbardziej krytyczny ze wszystkich dotychczasowych. Komentatorzy uważają miniony rok za stracony w kontekście wymaganych reform, a jako główny problem wskazują brak implementacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (SAA), co z kolei uniemożliwia zdobycie statusu kandydata do UE.

 

Kosowo

Ahtisaari nie widzi potrzeby zmian w swoim planie
Zakończenie międzynarodowego nadzoru nad Kosowem stało się okazją do wznowienia dyskusji nt. przyszłości północnej części tego kraju, zamieszkanej głównie przez Serbów. Głos w niej zabrał m.in. fiński dyplomata Marti Ahtisaari, będący autorem przyjętego w 2006 r. planu dot. niepodległości Kosowa. Jego zdaniem, plan powinien być wprowadzany w życie bez zmian, czyli bez żadnego specjalnego statusu dla północy kraju. W takim bowiem kształcie – przekonuje Ahtisaari – plan w wystarczającym stopniu gwarantuje respektowanie praw mniejszości w Kosowie, szczególnie społeczności serbskiej.

 

Chorwacja

Spór z BiH o wody terytorialne nie cichnie
Planowany już od kilku lat most mający połączyć półwysep Pelješac z pozostałą częścią Chorwacji, 19 września doczekał się prezentacji nowego projektu. W oparciu o niego, Komisja Europejska do końca br. ma podjąć decyzję ws. współfinansowania budowy mostu i dróg dojazdowych. Tymczasem, bośniackie Towarzystwo Morskie nazywa nowy projekt „agresją Chorwacji na wody terytorialne BiH” i stwierdza, że każdy most budowany na wodach terytorialnych BiH i na drodze wodnej z Neum na otwarte morze bez zgody Sarajewa jest aktem przemocy wobec suwerenności kraju.

 

Słowenia

Stosunki bilateralne z Chorwacją ponownie powodem blokowania jej integracji z UE
Słowenia już po raz czwarty blokuje Chorwację w integracji z UE. Ponownie za działaniami Lublany stoi spór wokół aktywów nieistniejącego już Banku Lublańskiego (wcześniej spierano się także o przebieg granic). Wzrost napięcia między oboma krajami budzi niepokoje Brukseli, jednak szefowa chorwackiej dyplomacji Vesna Pusić wyraziła nadzieję, że ani Słowenia ani Chorwacji nie będą musiały odwoływać się do zewnętrznej interwencji, czy też pomocy UE.

 

Macedonia

Perspektywy rozpoczęcia negocjacji z UE
Choć Komisja Europejska w październiku br. najprawdopodobniej ponownie wyda rekomendację do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią, nie należy oczekiwać zgody na to Rady Europejskiej, której szczyt odbędzie się dwa miesiące później. Powody ku takiemu stanowisku dał ostatnio unijny komisarz Stefan Füle, który stwierdził, że nie wierzy w możliwość rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Macedonii bez uprzedniego rozwiązania sporu z Grecją o nazwę. Dodatkowym czynnikiem hamującym mogą okazać się także stosunki bilateralne z Bułgarią – Sofia coraz głośniej wyraża swoje niezadowolenie z polityki historycznej uprawianej w Skopju.

 

Rumunia

Minister obrony zapowiada wyjście z Afganistanu
Minister obrony Corneliu Dobriţoiu zapowiedział powrót rumuńskich żołnierzy z Afganistanu od połowy 2013 r. Szczegółowy plan wycofywania oddziałów jest dopiero omawiany. Aktualnie w Afganistanie przebywa ok. 1800 żołnierzy z Rumunii. W samym tylko 2010 r. w kraju tym poległo sześciu Rumunów, a łącznie, od rozpoczęcia misji, dwudziestu.

 

Turcja

Integracja z UE coraz mniej atrakcyjna
UE nie jest w stanie zaoferować Turcji korzyści ekonomicznych – kryzys w strefie euro czyni ją w oczach Ankary niewiarygodną. Turkom jest coraz dalej do Brukseli także ze względu na brak zgody na rezygnację z polityki zagranicznej ukierunkowanej na Bliski Wschód na rzecz zacieśnienia stosunków z poszczególnymi krajami „27”. Problemy z Kurdami, wojna w Syrii oraz rosnąca potęga Iranu dużo skuteczniej przykuwają uwagę Ankary aniżeli odmrożenie negocjacji z UE, która coraz mniej znaczy w obecnym układzie geopolitycznym.

 

Opracowała: Anna Kasprzak

 

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE