Home / Kultura / Przewodnik po polskich śladach w Skopje
Źródło: mkd.mk
Źródło: mkd.mk

Przewodnik po polskich śladach w Skopje

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Skopje jakiś czas temu zainaugurowała serię „Skopijskie ABC”. Stanowi ona kontynuację zeszłorocznej akcji pt. „Mosty pamięci”, która miała na celu zgromadzenie materiałów i informacji na temat pomocy, jakiej Polacy udzielili Skopje po trzęsieniu ziemi w roku 1963. „Skopijskie ABC”, w zamierzeniu autorów, ma być internetowym przewodnikiem po stolicy Macedonii, w którym poszczególne hasła przyporządkowane zostały kolejnym literom alfabetu. Hasła te, jak wyjaśniają twórcy projektu, będą zamieszczane na oficjalnym profilu instytucji na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej w zakładce „Polskie ślady w Skopje”.

Do tej pory (stan na lipiec roku 2015) internauci odwiedzający witrynę mieli okazję zapoznać się z dwoma hasłami. Pod pierwszą literą alfabetu („A, jak »A dlaczego?«) można znaleźć krótkie wyjaśnienie genezy i funkcji przewodnika. Głównym celem „Skopijskiego ABC” jest przypomnienie wkładu Polaków w odbudowę Skopje po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło miasto w 1963 roku. Strona ma jednocześnie prezentować polskim turystom stolicę Macedonii od nieco innej, bo związanej z polską historią, strony. Pod literą „B” kryje się zaś słowo „baraka”, czyli drewniany domek, barak czy też – jak można przeczytać w przewodniku – „»domek fiński«, choć w tym wypadku chodzi o »domek polski«, a dokładniej »domek z Polski«”. Pojawia się on tutaj (opracowanie uzupełniają fotografie wykonane w połowie lat sześćdziesiątych oraz współcześnie), ponieważ tuż po trzęsieniu ziemi Polska w ramach pomocy zrujnowanemu miastu przekazała sześćdziesiąt tego typu konstrukcji. Autorki hasła, Barbara Keramitciev i Kinga Nettmann-Multanowska, podkreślają, że jak na owe czasy były one dość wygodne, ponieważ zostały wyposażone w bojler, system ogrzewania oraz WC. Choć z tego ostatniego nie od początku można było korzystać, a to ze względu na brak wodociągów i kanalizacji w nowo wyznaczonych dzielnicach.

Źródła: mkd.mk, skopje.msz.gov.pl

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE