Home / Polityka / Przygotowywania OBWE do obserwacji wyborów parlamentarnych w Czarnogórze

Przygotowywania OBWE do obserwacji wyborów parlamentarnych w Czarnogórze

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE, które wyśle do Czarnogóry swoich obserwatorów (łącznie 19, w tym 12 długookresowych) na czas wyborów parlamentarnych w tym kraju, uruchomiło w Podgoricy tymczasową misję. Kierujący jej pracami ambasador Geert-Hinrich Ahrens poinformował, że jego zespół zamierza obserwować październikowe wybory z uwzględnieniem wszystkich aspektów demokratycznych oraz ocenić ich zgodność ze standardami OBWE i prawem krajowym.
Uściślając, obserwatorzy OBWE będą śledzić aktywność partii i polityków podczas kampanii przedwyborczej oraz prace komisji wyborczych. Planują ponadto spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych i partii politycznych, kandydatami do parlamentu oraz reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego, mediów i społeczności międzynarodowej. Jak zapewnia Ahrens, obserwatorów nie będzie interesować tyle liczenie głosów, co sama procedura przeprowadzenia wyborów.
Obserwatorzy OBWE zostali zaproszeni do Czarnogóry na prośbę rządu. Końcowy raport z obserwacji wyborów zostanie opublikowany osiem tygodni po ich zakończeniu.

 

Źródło: pobjeda.me, osce.org

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE