Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Przywrócenie wiz dla obywateli krajów Bałkanów Zachodnich?

Przywrócenie wiz dla obywateli krajów Bałkanów Zachodnich?

Unia Europejska jest bliska przywróceniu wiz dla obywateli krajów Bałkanów Zachodnich, podał do informacji korespondent Macedońskiej Agencji Informacyjnej (MIA) z Göteborga.

Od 2010 roku obywatele krajów Bałkanów Zachodnich mają możliwość swobodnego podróżowania bez wiz do krajów UE. Od tego czasu liczba wniosków o azyl w krajach członkowskich wzrosła dwukrotnie. Władze Niemiec, Francji, Holandii, Szwecji, Belgii, Luksemburga przeciwstawiają się tej wizowej liberalizacji i domagają się przywrócenia wiz.

Od stycznia 2012 roku, pomiędzy Parlamentem Europejskim a krajami członkowskimi UE toczą się rozmowy na temat zaostrzenia procedur migracyjnych, które miałyby uchronić Unię przed zbyt dużą ilością imigrantów.

Popiera ten pomysł szwedzki minister ds. migracji i polityki azylowej, Tobias Bilström, który twierdzi, że przyczyną tego stanu rzeczy jest zbyt duża ilość bezpodstawnych wniosków o otrzymanie azylu. Obecnie około 20% azylantów w Szwecji pochodzi z krajów, takich jak: Serbia, Macedonia, Albania, Bośnia i Hercegowina.

W ciągu 2012 roku zarejestrowano w Szwecji 3 tys. wniosków z prośbą o azyl dla obywateli Serbii i ponad 1,9 tys. dla obywateli Bośni i Hercegowiny. 98% z nich zostało odrzuconych już na pierwszym etapie procedury azylowej, w Urzędzie Emigracyjnym. Poza Szwecją, wnioski o udzielenie azylu dla obywateli krajów bałkańskich, są składane głównie w takich krajach jak: Niemcy, Belgia, Holandia, Dania.

Według ministra Bilströma, problem polega na tym, że osoby z Bałkanów, ubiegające się o udzielenia azylu, nie mają ku temu odpowiednich podstaw. Często dochodzi do zalewu urzędów wnioskami o azyl, przez obywateli byłej Jugosławii, którzy posługują się fałszywymi paszportami. Takie postępowanie prowadzi do zapełniania lokali dla imigrantów i skutkuje brakiem miejsc dla najbardziej potrzebujących uchodźców, przede wszystkim z Syrii.

Szwedzki minister, nie chce zdradzać jak miałaby być przeprowadzona tzw. klauzula zawieszenia wiz. Podkreśla, że najpierw należy opracować detale dotyczące planu wprowadzenia tymczasowych wiz, który ma wejść w życie na początku nadchodzącego roku (2013). Według Bilströma, ważna jest współpraca z odpowiednimi organami i politykami w krajach bałkańskich. W grę wchodzi przede wszystkim stosunek do mniejszości narodowych, głównie Romów, ujawniło Szwedzkie Radio.

Źródła: 24vesti.mk, dnevnik.com.mk, euractiv.pl, lewica24.pl.

About Justyna Irla

KOMENTARZE