Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Pułapki i nowe rozwiązania nowej umowy kredytowej Grecji

Pułapki i nowe rozwiązania nowej umowy kredytowej Grecji

Na dziesięć lat zostanie odroczone spłacanie odsetek, pod warunkiem wiernej realizacji memorandum.

Przez sekurytyzację przychodów z wpływów z prywatyzacji Państwo będzie mogło przystąpić do spłaty kredytów w Europejskim Instrumencie Stabilności Finansowej (EFSF) zaciągniętych przez Grecję dla wykonania programu odkupu. Jak wspomniano w umowie, opublikowanej w Gazecie rządowej (Φ.Ε.Κ), Grecja ma potencjał do stworzenia „obligacji sekurytyzacyjnych”, w których będą zawarte dochody z prywatyzacji.

Wspomniane obligacje będą mogły spłacić EFSF kredyt w wysokości 11,3 mld euro zaciągniętych w dla programu odkupu greckich obligacji. Zgodnie z kontraktem, EFSF zachowuje prawo do niezaakceptowania tych obligacji.

 Umowa przewiduje również, że od 1 stycznia 2017 i dalej Grecja będzie dokładać 2% odsetek do EFSF do kredytu w wysokości 11,3 mld euro, które zostały przewidziane do realizacji programu odkupu.

W rzeczywistości obie te prognozy stanowią pośrednią formę nacisku na Grecję, aby wiernie wykonała program prywatyzacji tak jak i najszybciej spłaciła zadłużenie na wykup obligacji.

Poza tym z umowy jasno wynika, że odroczenie spłaty odsetek na dziesięć lat obowiązuje o tyle o ile Grecja będzie wywiązywała się z memorandum i programu reform. Jest zaznaczone, że kontrola nad realizacją reform będzie kontynuowana również po zakończeniu programu (2016), aby Grecja mogła uchronić się przed nie spłaceniem odsetek.

Źródło: kathimerini.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE