Home / Bałkany / BiH / Raport EBOiR „Integrations across borders” alarmuje: potrzebne są zmiany w gospodarce BiH

Raport EBOiR „Integrations across borders” alarmuje: potrzebne są zmiany w gospodarce BiH

Przewidywany jest kryzys w wielu sektorach bh. gospodarki, ze względu na ustrój polityczny oraz klimat niesprzyjający inwestowaniu – takie prognozy na przyszły rok sporządził EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) w swoim raporcie, „Integrations across borders”.

EBOiR alarmuje – słaba sytuacja na rynku krajowym i międzynarodowym uniemożliwi wzrost gospodarczy w przyszłym roku. Według raportu BiH powinna skupić się na przeprowadzeniu reform politycznych, zwiększeniu konkurencyjności, rozwoju i ulepszeniu infrastruktury oraz zmianach w systemie pomocy społecznej.

Reformy powinny również objąć energetykę, bowiem ta gałąź przemysłu posiada ogromny potencjał, zwłaszcza sektor energii odnawialnej. Problem jednak tkwi w instytucjach oraz źle skonstruowanym prawie, które się nie sprawdza. Zmiany są również potrzebne w aktach prawnych, określających zasady uzyskiwania licencji, zezwoleń oraz zawierania umów inwestycyjnych. EBOiR radzi też, by BiH powzięła dalsze kroki w staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej, ponieważ jest jedynym państwem w południowo-wschodniej Europie, które do niej nie kandyduje.

Istnieją jednak sektory w gospodarce w BiH, w których odnotowano wzrost gospodarczy -BiH awansowała o dwie pozycje w raporcie prowadzenia działalności, jednak, mimo postępu, wciąż jest najniżej pod tym względem ocenianym państwem w południowo-wschodniej Europie.

Raport podkreśla ogromne znaczenie budowy elektrowni cieplnej Stanari, dzięki której znacznie powiększy się krajowa produkcja energii oraz udział sektora prywatnego w energetyce. Oprócz tego odnotowano ułatwienia w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorstw. Sektor bankowy uzyskał pozytywne recenzje w zakresie płynności oraz kapitału. Szczególny postęp BiH odnotowała w zakresie promowania sektora prywatnego w transporcie, czego najbliższym dowodem jest przeprowadzenie udanego przetargu na projekt, budowę oraz ewentualne naprawy autostrady Doboj-Vukosavlje.

Źródło: glassrpske.com

 

About Agnieszka Wirkus

KOMENTARZE