Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Raport roczny Centralnego Banku Kosowa: Wzrost PKB w 2011 r. wyniósł 5%

Raport roczny Centralnego Banku Kosowa: Wzrost PKB w 2011 r. wyniósł 5%

Produkt krajowy brutto w 2011 r. przekroczył kwotę 4,7 mld EUR, osiągając 5% wzrost r/r. PKB na mieszkańca pozostaje jednak na najniższym poziomie w regionie, wynosząc jedynie 2700 EUR, wynika z raportu rocznego Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK), przedstawionego 31 lipca br.

Przekazy pieniężne od emigrantów sięgnęły 584,8 mln EUR (wzrost 0,08% r/r), natomiast bezpośrednie inwestycje zagraniczne – 378,9 mln EUR (wzrost o 14,4% r/r).

Jednocześnie inflacja utrzymywała się na poziomie 7,3%, a deficyt handlowy wyniósł 2,17 mld EUR (wzrost o 17,5% r/r), przy imporcie i eksporcie wynoszącymi odpowiednio 2,48 mld EUR (wzrost o 15,6%) i 312,5 mln EUR (wzrost o 6,3% r/r).

Jeśli chodzi o sektor bankowy, aktywa banków wyniosły 3,5 mld EUR (wzrost o 9,3% r/r), kredyty osiągnęły wartość 1,7 mld EUR (wzrost o 16,4% r/r), depozyty wyniosły 2,1 mld EUR (wzrost o 8,5% r/r), natomiast odsetek tzw. złych kredytów (NPL) osiągnął 5,7% (spadek o 0,2 pproc. r/r).

Sektor finansowy Kosowa w 2011 r. był stabilny i sprawny. Szczególny wzrost można było zaobserwować w sektorze bankowym. Widoczna była tendencja spadkowa koncentracji rynku bankowego, jak również spadkowy trend średniego oprocentowania kredytów i depozytów, powiedział w komunikacie dla mediów gubernator BQK, Gani Gërguri, dodając, że wyzwaniem kosowskiej gospodarki wciąż pozostaje wysoki deficyt na rachunku bieżącym.

 

Tekst raportu BQK za rok 2011 w języku albańskim.

 

Źródła: bqk-kos.org, koha.net

About Maria Reptowska

KOMENTARZE