Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Rasmussen: Miejsce Serbii w NATO

Rasmussen: Miejsce Serbii w NATO

Sekretarz Generalny NATO Anders Fogh Rasmussen w rozmowie z serbską agencją informacyjną Beta stwierdził, że członkostwo Serbii w Sojuszu uważa za realną perspektywę, mimo obecnego sprzeciwu jej mieszkańców wobec tego projektu. Wyraził również nadzieję, że nowe władze w Belgradzie będą podzielać stanowisko, iż przyszłość Serbii znajduje się w euroatlantyckich strukturach – najpierw w Unii Europejskiej, a następnie w NATO.
Obecne położenie Bałkanów Zachodnich Rasmussen nazwał kolokwialnie „niedokończoną robotą”. Wskazał, że po zakończeniu zimnej wojny, udało się zjednoczyć Europę, głównie dzięki działaniom UE i NATO, ale region byłych republik jugosłowiańskich wciąż stanowi niezagospodarowaną przestrzeń. Z powodzeniem może ona zostać jednak wypełniona przez struktury euroatlantyckie. Stwierdził przy tym, że na Serbię nie będą wywierane naciski w sprawie opowiedzenia się po którejkolwiek ze stron, choć – jak zaznaczył – „członkostwo w NATO gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo i współpracę w zakresie obronności, ale także pomoc w reformowaniu krajowych struktur wojskowych”. Podkreślił również, że bezpieczeństwo i stabilizacja w regionie są bazą dla jego rozwoju, w tym gospodarczego, co stawiają sobie za priorytet kolejne kraje Bałkanów Zachodnich, boleśnie doświadczające skutków recesji.
W wypowiedzi Rasmussena nie zabrakło także komentarzy na temat coraz wyraźniejszego ciążenia Serbii ku siłom pozostającym poza NATO i zachodnimi strukturami, czyli Rosji i Chinom. I choć przypomniał, że dewizą Sojuszu jest szacunek dla suwerennych decyzji, „uzasadnione jest postrzegać Serbię w kontekście zachodniobałkańskim”.

—————————————————————————————————-

Serbia jako pozanatowski i prorosyjski bastion w regionie jest w rzeczywistości solą w oku struktur euroatlantyckich. Nie należy wobec tego oczekiwać biernej obserwacji decyzji polityczno-obronnych Belgradu, zwłaszcza przy obecnej strukturze władzy w Serbii. Działania NATO bez wątpienia będą skupione jeśli nie na utrzymaniu tego kraju „in”, to chociaż „down”, ale na pewno nie „out”.

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE